Kommentar

Kjøkkenovndiplomati

 • Journalist

USAs utenriksminister Hillary Clinton kan redde millioner av mennesker om hun lykkes med en av sine hjertesaker: Rentbrennende ovner i alle hjem.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

KJØKKENOVNER utgjør daglig en livsfare for store deler av verdens befolkning. På verdensbasis antas det at 1,9 millioner mennesker dør før tiden etter å ha pustet inn røyk fra primitive ovner, som minner mer om åpne bål enn komfyrer.

I India alene dør 400000 mennesker i branner relatert til matlaging, ifølge Reuters. De fleste av dem er kvinner og barn. Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at i Afrika kan 550000 dødsfall hvert år knyttes til kjøkkenovner.

Halve verden.

Tre milliarder mennesker – omtrent halvparten av oss – tilbereder maten på forurensende og ineffektive ovner, melder USAs utenriksdepartment. Disse utgjør også de fattigste av jordens befolkning.

De urene kjøkkenovnene er blitt et verdensproblem som nå sidestilles med urent drikkevann og malaria. Ifølge WHO er røyk fra ovner en av de fem største truslene mot folkehelsen i fattige land.

Diplomati.

USAs utenriksminister Hillary Clinton har gjort problemet til en hjertesak. I september i fjor lanserte hun Den globale alliansen for rentbrennende ovner, og de siste to månedene har hun drevet et offensivt diplomati for å få flest mulig utviklingsland med på initiativet. Hun har fått tilslutning fra land som Burkina Faso, Etiopia, Kenya, Lesotho, Rwanda og Tanzania. Nylig forsøkte hun også å få India med.

Målet er at 100 millioner hjem skal ta i bruk rentbrennende og effektive kjøkkenovner og renere brensel innen 2020, ifølge det amerikanske utenriksdepartementet.

Rimelig.

Private og offentlige skal sammen utvikle rene og billige kjøkkenløsninger, som kan redde millioner av liv. De vil ikke bli gitt bort, men prisen for gode ovnløsninger skal kunne komme ned mot 10 dollar – en drøy femtilapp.

–Det finnes allerede noen gode ovner på markedet, men vi kan gjøre dem langt mer holdbare, effektive og rimelige, og vi kan øke produksjonen slik at de når et mye større marked, sa Clinton da alliansen ble grunnlagt.

Hun har allerede gitt flere titalls millioner dollar til hjertesaken.

Klima.

Som så ofte i utenrikspolitikken er heller ikke dette initiativet bare et humanitært anliggende. Klimautslipp kan bli kraftig redusert dersom primitive ovner byttes ut med effektive kjøkkenovner og renere brensel. Ifølge Reuters utgjør soten fra kjøkkenovnene i India omtrent en firedel av landets totale sotutslipp, som er et betydelig bidrag til menneskeskapte klimaendringer.

Sjelden har et så enkelt diplomatisk initiativ hatt utsikter til å gi så oppløftende resultater for jordens befolkning.

Denne gang er det vanskelig å få øye på kritikerne av USAs utenrikspolitikk.

Les mer om

 1. Kultur

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  Fra kroner til kvalitet

 2. KOMMENTAR

  Flykter vi fra kunnskapen?

 3. KOMMENTAR

  Fra eksperter til borgere

 4. KOMMENTAR

  Kan vi stole på forskning?

 5. KOMMENTAR

  En ny dag for Observatoriet

 6. KOMMENTAR

  Hvor ble det av Kulturrådet?