Starmer tar Labour et forsiktig skritt mot høyre | Frank Rossavik

Keir Starmer må heve Titanic, har en professor i historie skrevet. Jeg tror han får det til.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Den nye Labour-lederen ble lørdag kunngjort på koronavis, altså med en pressemelding og forhåndsinnspilt takketale.

Få bryr seg, kanskje, i skyggen av pandemien som truer med å gi Storbritannia en alvorlig knekk og har gitt statsminister Boris Johnson rekordoppslutning.

Les hele saken med abonnement