Ansvarspulveriseringens skandale

Fungerende arbeidsminister Henrik Asheim (H) er mannen som skal redegjøre i Stortinget etter trygdeskandalen.

Hvis man ikke vet hva Nav driver med, er det veldig rart å ville lovfeste det.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det nærmer seg et år siden arbeidsminister Anniken Hauglie (H) bød på en egenavslørt skandale.

Nærmere 100 nordmenn var fengslet på uriktig grunnlag. Tusenvis var blitt nektet eller fratatt ytelser.

Les hele saken med abonnement