Spørsmålet er ikke hva Norge kan lære av USA, men hva USA kan lære av Norge

USA bør lære av Norge og andre konsensusdemokratier, mener Ketil Raknes. På bildet: Erna Solberg besøkte Donald Trump i 2018.

Konsensusdemokratiene er de overlegent beste demokratiene.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

I 1962 gikk den norske statsviteren Stein Rokkan sammen med europeiske kolleger i gang med et banebrytende prosjekt som fikk tilnavnet «The Politics of smaller Democracies in Europe». Bakgrunnen for prosjektet var både en bekymring og en irritasjon over at studiet av politikk var dominert av store land som USA og Storbritannia. Mindre demokratier ble enten ansett som uinteressante, eller så studerte man dem som mer eller mindre gode kopier av store demokratier.

Da prosjektet ble lansert, kommenterte den norske historikeren Jens Arup Seip at prosjektet var viktig fordi «de små landene forstår de store, men de store forstår ikke de små».

Les hele saken med abonnement