Kommentar

Inge D. Hanssen: Er det riktig å dømme et barn til forvaringsstraff?

 • Inge D. Hanssen (rettskommentator)

Ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel er det første fengselet for dem mellom 15 og 18 i Norge. I en slik leilighet, strippet for farlige ting, skal jenta som drepte Anna Kristin Gillebo Backlund sone, dersom hun blir dømt til forvaring. Sikkerheten er det viktigste under soningsforholdene. Foto: Stein Bjørge / Aftenposten

Det skal unektelig svært mye til før noen domstol sender et barn bak murene på ubestemt tid.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Hun var bare 15 år og én måned gammel da hun drepte miljøarbeideren Anna Kristin Gillebo Backlund på barnevernsinstitusjonen Små enheter på Vollen i Asker i oktober 2014.

Backlund ble kvalt og deretter påført 21 knivstikk.

Asker og Bærum tingrett dømte henne til ni års forvaring med en minstetid på seks år. Under ankesaken her i Borgarting lagmannsrett har juryen kjent henne skyldig i overlagt drapet, og statsadvokat Erik Førde har på ny lagt ned påstand om at jentungen må dømmes til forvaring for overlagt drap.

Aktor mener riktig straff er ti års forvaring med en minstetid på seks år – samme påstand som i tingretten.

Fyller trolig vilkårene

Lagmannsretten står foran vanskelige avveininger.

Hadde jenta vært ti år eldre, ville saken ha vært langt enklere: Hun ville etter all sannsynlighet ha fått en forvaringsdom.

For det kan neppe være tvil om at hun objektivt sett oppfyller vilkårene for forvaring. De rettspsykiatrisk sakkyndige konkluderer med at hun har alvorlige personlighetsforstyrrelser og anses som farlig både da drapet fant sted, nå og i mange år fremover.

Jenta har en lang psykiatrisk historie og har begått flere voldshandlinger i forkant av drapet på Vollen i Asker. Helt siden hun var 12 år gammel og forsøkte å tenne på sin egen far.

 • Bakgrunn: – Drapet var planlagt, hevder politiet

Tvangsinnlagt

Siden desember i fjor har hun vært tvangsinnlagt ved Sandviken sykehus i Bergen.

De sakkyndige mener at behandling av pasienter med så alvorlige personlighetsforstyrrelser er en krevende oppgave, og i tiltaltes tilfelle vil det ta lang tid. Minst ti år; kanskje 20 år før man kan håpe på en bedring som kan senke voldsrisikoen.

Skal mye til

Men hun er altså bare barnet. Har akkurat fylt 17 år. Og det skal unektelig svært mye til før noen domstol sender et barn bak murene på ubestemt tid.

Straffeloven bestemmer at forvaring bare kan idømmes barn under 18 år når det foreligger helt ekstraordinære omstendigheter.

Hva innebærer «helt ekstraordinære omstendigheter»?

Det betyr at adgangen til å dømme barn til forvaring er meget snever.

I forarbeidene til loven heter det at forvaring tilnærmet aldri skal benyttes på lovbrytere som var mindreårige på handlingstidspunktet. Årsaken er den belastning en slik ubestemt straff vil kunne påføre et barn.

Det er dette som ligger til grunn for de vurderinger lagmannsretten nå skal foreta.

Konkluderer retten med at det er riktig å idømme forvaring, blir det første gang her i landet at et barn dømmes til en slik straff.

Flere kommentarer om Vollen-drapet:

Aftenpostens rettskommentator Inge D. Hanssen har tidligere kommentert Vollen-drapet:

Les mer om

 1. Drap
 2. Asker

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  «Skal et barn dømmes til forvaring, bør dommen ha Høyesteretts stempel»

 2. KOMMENTAR

  Bare én gang tidligere er et barn dømt til forvaring. Dét drapet har mange likhetstrekk med drapet på Marie Skuland.

 3. NORGE

  Aktor vil dømme 17-åring til forvaring i ti år for Vollen-drapet

 4. NORGE

  Vollen-drapet: Juryen mener tiltalte var tilregnelig

 5. NORGE

  Vollen-drapet: 15-åringen ble dømt frisk nok til fengsel. Siden har hun vært tvangsinnlagt på psykiatrisk.

 6. NORGE

  Vollen-drapet: 17-åringen dømt til ni års forvaring