En bakke i Oslo rommer alle konfliktene i Marka

Motstanderne vil kjempe for naturen. Tilhengerne tenker på barna. Begge har rett.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Eventyrskog. Ordet er fylt med nifse assosiasjoner. Skogen finnes bare noen hundre meter fra huset mitt. Den kjennetegnes av gamle trær og ingen spor av hugst. En kort spasertur videre gjennom Marka fører meg til Trollvann. Et lite, nesten magisk, badevann

Marka blir kontinuerlig beskrevet som Oslos beste attraksjon. Få storbyer, om noen, kan vise til en skog så lett tilgjengelig som hovedstadens egen grønne lunge.

Les hele saken med abonnement