Oslo kunne hatt sin egen Chinatown

Torggata er en tapt mulighet. Trendsettere er ikke alltid løsningen.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

«Oslos hippeste gate» er Torggata blitt kalt. Det som kan klassifiseres som trendy, starter riktignok først ved Youngstorget, som sliter med identiteten sin. Et titall skjenkesteder har ikke helt hjulpet. Det er strengt tatt idet man passerer Ring 1 i retning Grünerløkka at hipsterfaktoren for alvor øker.

Startskuddet for nye Torggata fant sted i 2013. Det er åtte år siden. «Vi har bygget om gaten etter nederlandsk modell (...)», fortalte datidens byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby. Fotgjengere, syklister og uteservering skulle prioriteres.

Les hele saken med abonnement