Cappelen veltet seg i luksus. Hvordan kunne Jensen unnlate å legge merke til dette?

  • Inge D. Hanssen
    Inge D. Hanssen
    Rettskommentator
Eirik Jensen i vitneboksen

Jensen tøyer regelverket både som politimann og som privatperson. Det skriver Inge D. Hanssen i denne kommentaren.

Etter første ukes forhandlinger i retten er det grunn til å konkludere:
Tidligere politioverbetjent Eirik Jensen startet offensivt i vitneboksen, men aktor Kristine Schilling fra Spesialenheten for politisaker driver ham over på defensiven på flere viktige punkter.
Denne saken er ikke på noen måte avgjort. Vi er bare i starten på en rettslig maraton. Likevel går det an å peke på flere forhold som ikke er til Eirik Jensens fordel.
Aktor Schilling er skarp i sin spørsmålsstilling, hun lar ikke Jensen komme unna med halvkvedede viser – og hensikten hennes er åpenbar: Hun akter å knytte Jensen langt tettere til medtiltalte Gjermund Cappelen enn det Jensen gir uttrykk for.

Dessuten er det et viktig poeng for aktoratet å vise at Jensen har hatt et pengeforbruk som ligger langt over hans inntekt som politimann.
Det er nettopp på disse to punktene at Jensen sleiver i nedslaget så langt, men vi skal ikke se bort fra at retten kan få et mer balansert inntrykk når forsvarerne kommer på banen i neste uke.
Eirik Jensen legger ikke skjul på at han i mange år har hatt en omfattende kontantøkonomi. Eller handlet med svarte penger, som vi pleier å si.

Les hele saken med abonnement