Gunnar Sønsteby – den uforsonlige demokrat | Harald Stanghelle

Gunnar Sønsteby fotografert på Slottsplassen 17. mai 2011.

Tidsvitnene er ikke lenger et aktivt korrektiv i en tid da det igjen flørtes med autoritære krefter. Vi merker savnet.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Torsdag er det 100 år siden Gunnar «Kjakan» Sønsteby ble født. Det markeres i Fanehallen på Akershus festning med utdeling av minneprisen som bærer krigsheltens navn. Det skjer i en tid da antisemittismen er voksende, nasjonalismen blomstrer og lærdommen fra de fem krigsårene ikke lenger står så sterkt i vår bevissthet.

For første gang siden naziokkupasjonen lever vi i en tid uten aktive deltagere fra det store oppgjøret om Europas – og Norges – fremtid. Noen få lever fortsatt, men tiden går sin ubønnhørlige gang. Selvsagt har vi visst at slik ville det bli. Likevel er det ikke like selvsagt at vi er oss bevisst hvor mye dette fraværet påvirker oss.

Les hele saken med abonnement