Kommentar

Siv Jensen trakk teppet bort under SSB-sjefen | Trine Eilertsen

  • Trine Eilertsen
    Trine Eilertsen
    Politisk redaktør

Finansminister Svi Jensen (Frp) må tåle hard kritikk for håndteringen av SSB-saken fra kontrollkomiteen Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Det finnes grenser for hvor kreativ en statsråd kan være i jakten på en etatsleder. Heldigvis.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Samme dag som en av Frps mest profilerte statsråder så seg tvunget til å gå av, ble det kjent at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité går inn for å gi finansminister Siv Jensen (Frp) kritikk for håndteringen av SSB-saken. Det er ikke sterk kritikk, som ble Sylvi Listhaug til del. Men det er sterk kost at landets finansminister har bedrevet kritikkverdig embetsførsel. Det sier mye om tiden vi lever i at en slik sak knapt blir lagt merke til.

Spektakulær avgang

Bakteppet er kjent: 12. november gikk Christine Meyer av som SSB-sjef etter et opprivende oppgjør med nettopp Siv Jensen to dager før. Meyer anklaget Jensen for å trekke støtten til omorganiseringen i SSB de siste ukene før avgangen. Meyer mente det ble utløst av bråket rundt flyttingen av forsker Erling Holmøy, som er kjent for sine innvandringsanalyser. I tillegg, mente Meyer, utfordret Jensen SSBs uavhengighet. Detaljstyring av hvordan oppdrag og prosjekter skulle organiseres og bemannes passerte grensene for SSBs uavhengighet.

Jensen mangler dokumentasjon

I brevveksling med Stortinget, to åpne høringer og en lukket høring, har Jensen insistert på at departementet advarte Meyer mot omorganiseringene flere ganger. Ignoreringen av advarslene var begrunnelsen for at Siv Jensen mistet tilliten til Meyer. Nå sier flertallet i kontrollkomiteen at det i grunnen ikke finnes dokumentasjon for disse advarslene, men at det finnes dokumentasjon på at departementet i hovedsak støttet Meyers omorganiseringer og endringer i SSB.

Flertallet støtter også Meyers påstand om at Jensen og departementet har drevet med en detaljstyring av SSB som er i strid med byråets faglige uavhengighet. Kritikken er fundert på departementets forsøk på å påvirke hva enkeltpersoner skal jobbe med og hvem som skal løse hvilke oppgaver.

Grunnlaget for mistillit smuldrer

Det alvorlige i saken er at grunnlaget for Jensens mistillit til Meyer smuldrer. For det første er det slått fast at SSB-sjefen ikke er avhengig av finansministerens tillit, noe Meyer sa 10. november og som Jensen etter hvert bekreftet overfor komiteen. For det andre begrunnet Siv Jensen mistilliten til Meyer med at hun hadde ignorert gjentatte advarsler mot omorganiseringene ved flere anledninger, advarsler fletallet mener ikke har eksistert i den formen departementet og Jensen har gitt inntrykk av. Dermed kan vi ende opp med en historie om en SSB-sjef som måtte på grunn av en upopulær omorganisering - men der omorganiseringen skjedde på oppdrag og med støtte fra departementet. Helt til det ble bråk.

Det er litt av et signal å sende til andre ledere i staten som driver med omstilling.

Les mer om

  1. Kommentar Trine Eilertsen
  2. Siv Jensen
  3. Christine Meyer
  4. Statistisk sentralbyrå
  5. Trine Eilertsen