Kommentar

Harald Stanghelle: «Ingen seriøs styreleder kan akseptere å bli overkjørt av næringsministeren»

 • Harald Stanghelle
  Harald Stanghelle
  Kommentator

Det er høyst oppsiktsvekkende at en Høyre-statsråd vil detaljstyre statlig styrearbeid. Ingen seriøs styreleder kan jo akseptere å bli overkjørt av næringsministeren.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Det som nå avsløres om dragkampen mellom den ferske næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og Innovasjon Norges styreleder, Per Otto Dyb, berører viktige prinsipper for statlig eierstyring.

Det er forlengst opplest og vedtatt at det ikke er politikerne som skal detaljstyre selskapene der staten har eierinteresser. Det skal de som utpekes til styrene, gjøre.

Politisk administrasjon

Den i overkant ivrige næringsminister Trond Giske fikk kraftig kritikk – ikke minst fra Høyre – for å ha et tvilsomt forhold til disse ryddige prinsipper for statlig eierstyring.

Desto mer oppsiktsvekkende er det når Høyres Torbjørn Røe Isaksen i praksis setter Innovasjon Norge-styret under politisk administrasjon. Det kan selvsagt ikke aksepteres av et styre som tar seg selv på alvor. Styrets oppgave er jo å gjøre det som er best for selskapet det har fått ansvar for. Ikke å ta politiske hensyn.

Det er dramatisk når en meget respektert og dyktig næringslivsleder som Per Otto Dyb varsler at han går av med øyeblikkelig virkning. Enda mer dramatisk blir det når grunnen er at næringsministeren i praksis har nektet styret å diskutere Anita Krohn Traaseths fremtid som Innovasjon Norge-sjef, slik Aftenposten har flere kilder på.

Omstridt direktør

Styrets mest sentrale ansvar er jo nettopp å sørge for at et selskap har den riktige topplederen. Og nettopp topplederens egnethet skal en god stund ha vært et tema for Innovasjon Norge-styret.

Ingen kan frata Anita Krohn Traaseth at hun er en drivende dyktig bruker av sosiale medier og en ivrig profilskaper, men en rekke ulike saker har reist spørsmål om hun er den riktige sjefen for et så viktig selskap som Innovasjon Norge.

Innad har hennes splittende lederstil vært et betent tema. Utad har hun fått kritikk for utspill der Innovasjon Norge ikke akkurat fremstår som bransjenøytral, slik oppdraget er. I styret har hennes manglende evner til å ta signaler lenge utløst bekymring. Og i Næringsdepartementet skal flere av direktørens utspill ha vakt irritasjon, ikke minst da hun i november kalte norsk politikk for å stå i en «strutseposisjon».

«Det kan se ut til at hun reiser rundt med dårlig samvittighet for at olje og gass er Norges største næring. Hun har behov for å snakke om noe annet», kommenterte Dagens Næringslivs Kjetil B. Alstadheim lettere ironisk.

Brå snuoperasjon

Mye kan tyde på at Næringsdepartementet allerede i fjor høst ble orientert om at Traaseths posisjon var satt på dagsordenen. Aftenposten kjenner til at denne informasjonen like etter årsskiftet også ble gitt til næringsminister Monica Mæland.

Monica Mæland ser ut å ha respondert ryddig og korrekt ved å vise til at dette er styrets ansvar. På det grunnlag fortsatte arbeidet med å avklare direktørens stilling.

I slutten av forrige uke bråsnudde Næringsdepartementet. Og som følge av den helomvendingen ble Innovasjon Norge-styret i praksis nektet å sette Anita Krohn Traaseths posisjon på sin dagsorden. Da har ikke styrelederen noe annet valg enn å trekke seg med øyeblikkelig virkning. Det er næringsministeren som har makten – også til å nekte en styreleder å gjøre det han mener er nødvendig for selskapets beste.

Med to tunger

Nå er det Torbjørn Røe Isaksen som har fått et problem. Hans inngripen gjør ham ikke bare direkteansvarlig for Innovasjon Norges toppleder-problem. Viktigere er det at han nå må svare for et så åpenbart brudd på reglene for god statlig eierstyring.

Hvorfor en av landets dyktigste politikere velger å bryte prinsipper som for Høyre har vært så viktige, ja, det kan vi bare spekulere i.

Selv oppgir Torbjørn Røe Isaksen at grunnen er at siden det skal velges ny styreleder i mai, ja, så måtte prosessen rundt Traaseth stoppes. Et argument som ikke forklarer departementets snuoperasjon i en sak som etter flere måneder nå var i sluttfasen. Det er jo ikke akkurat vanlig å skifte ut styret for å redde direktøren. Det er snarere god eierstyring nesten alltid å beholde noen i styret for å sikre kontinuitet. Det kommer nok til å skje denne gangen også.

Næringsministerens argument forsvarer heller ikke bruddene på reglene for god eierstyring. For «det er alltid styret som er ansvarlig for ansettelsesforholdet til daglig leder ... Så også i Innovasjon Norge», konstaterer Torbjørn Røe Isaksen. Og så avskilter han like godt styret nettopp når det tar dette oppdraget på alvor. Det henger rett og slett ikke sammen. Snarere taler næringsministeren med to tunger.

Ingen armlengdes avstand

Kan det være frykt for å få ansvaret for at en profilert direktør må gå som får Røe Isaksen til å legge sine prinsipper ut for salg? Eller kan det snarere tenkes han personlig har et helt annet syn på krav til lederskap enn det Innovasjon Norge-styrelederen representerer? Er det kanskje så enkelt at selv en Røe Isaksen rett og slett har gjort en begynnertabbe i sitt nye departement?

Svarene har vi ikke.

Uansett er det et faktum at Høyre ikke lenger kan kreve å bli trodd på at man fortsatt dyrker prinsippet om en armlengdes avstand mellom næringsminister og styrene i selskaper staten har eierinteresser.

Og i dette er denne sakens dype alvor forankret.

Les også:

Les mer om

 1. Anita Krohn Traaseth
 2. Innovasjon Norge
 3. Politikk
 4. Torbjørn Røe Isaksen

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  DN: Tidligere styreleder i avskjedsbrev: «Styret har på nært hold opplevd hvordan daglig leder skaper konflikter, konfrontasjoner og splid»

 2. POLITIKK
  Publisert:

  Reagerer på Innovasjon Norge-avsløring: – Bør få konsekvenser om statsråden har blandet seg inn på «utilbørlig måte»

 3. KOMMENTAR
  Publisert:

  Harald Stanghelle: Det er gjerne slik makten viser seg frem

 4. POLITIKK
  Publisert:

  Eksdirektør beskylder Traaseth for en splitt- og hersk-ledelse. Men Kina-sjefen sier «hun er en dynamisk leder som nyter stor tillit internt »

 5. NORGE
  Publisert:

  Kontrollkomiteen åpner sak i Innovasjon Norge-saken

 6. POLITIKK
  Publisert:

  Sterk misnøye med toppsjefen i Innovasjon Norge – statsråden stanset styrebehandling av saken