Harald Stanghelle: «Ingen seriøs styreleder kan akseptere å bli overkjørt av næringsministeren»

Det er høyst oppsiktsvekkende at en Høyre-statsråd vil detaljstyre statlig styrearbeid. Ingen seriøs styreleder kan jo akseptere å bli overkjørt av næringsministeren.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det som nå avsløres om dragkampen mellom den ferske næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og Innovasjon Norges styreleder, Per Otto Dyb, berører viktige prinsipper for statlig eierstyring.

Det er forlengst opplest og vedtatt at det ikke er politikerne som skal detaljstyre selskapene der staten har eierinteresser. Det skal de som utpekes til styrene, gjøre.

Les hele saken med abonnement