Kommentar

Vi trenger en tverrpolitisk dugnad for å styrke beredskapen | Abid Raja

 • Abid Raja, stortingsrepresentant for Akershus (V)

Terror kan på ny ramme Norge. Bildet viser en felles antiterrorøvelse mellom Forsvaret og politiet Foto: Simon Solheim / Forsvaret

Jeg foreslår en samarbeidsgruppe som uavhengig av valgkamp og partipolitikk ser på hvordan vi kan få til optimal beredskap.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Staten har flere oppgaver når det gjelder terrorbekjempelse. Vi må sørge for at integreringen er så vellykket at ingen blir fristet til å ville begå terror. Folk må føle tilknytning og lojalitet til landet og omsorg for våre medborgere. Forebyggende arbeidet er viktigst, men blir aldri nok alene.

Fordi vi ikke vil lykkes med å integrere alle, må politiets arbeid med kontraterrorisme være så solid at ingen planer om å begå terror kan materialisere seg. E-tjenesten og PST må være et lag.

E-tjenesten må følge personer som reiser til utlandet for terrortrening og det som er enda verre. Disse utgjør en stor risiko for vår hjemlige sikkerhet. Vi i Norge har hatt flere fremmedkrigere, men samtidig vært heldige i at mange av disse ikke har returnert. Det er ikke gitt at slikt hell vedvarer.

 • Lukket stortingsmøte om beredskap og terrorsikring: Regjeringen får hard medfart

I tillegg må vi ha tett samarbeid med våre europeiske allierte og USA slik at informasjonsflyten er optimal. Ingen person av interesse bør forsvinne av syne kun fordi de krysser grenser; grenseoverskridende etterretningssamarbeid må bli mye bedre.

Stanse angrep i tide

De som begår terrorangrep, har flere formål. Ett er å bli glorifisert og vise verden hvilket spektakulært angrep de har gjennomført, et annet er å skape redsel og frykt. Delmålet er å drepe flest mulig, slik at sjokkeffekten blir størst mulig.

Terror kan på ny ramme Norge. Og dersom det skjer, må norske borgere kunne føle seg trygge på at politiet vil være der raskest mulig for å stanse det pågående angrepet og minimere skaden terrorister kan påføre oss.

Dessverre meldte Forsvarets forskningsinstitutt nylig at hverken politi eller forsvar samlet vil klare å reagere før et eventuelt angrep er over. Og ved flere angrep samtidig varsles fullstendig beredskapskollaps. Dette må vi politikere ta felles ansvar for å fikse, uten å bruke tid på partipolitiske stridigheter. Det handler om noe langt viktigere: Vår felles sikkerhet!

Tverrpolitisk dugnad

Jeg inviterer derfor til tverrpolitisk samarbeid. Jeg ber alle partier legger all prestisje til side om hvem som har gjort hva og ikke gjort hva. Norge fortjener bedre enn partipolitisk krangel om beredskap. Vi må sammen snekre felles plan for

 • hvordan vi kan få til vellykket integrering og forebygging
 • hvordan vi kan klare å forhindre at planer om angrep materialiserer seg
 • og kommer først et angrep – hvordan kan vi klare å stanse pågående angrep raskest mulig?

Jeg foreslår en samarbeidsgruppe med representanter fra regjering, partier på Stortinget, sikkerhetstjenester, relevante fagmiljøer og sivilsamfunnet, som uavhengig av valgkamp og partipolitikk må se på hvordan kan vi til få optimal beredskap. Målet må være løsninger som står seg over tid og et arbeid som følges opp fortløpende. Vi skylder vårt folk det aller beste forsøk.Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Beredskap
 2. Terror
 3. Abid Raja
 4. PST

Relevante artikler

 1. KRONIKK
  Publisert:

  Terror kan forebygges og stoppes | Malin Stensønes

 2. KRONIKK
  Publisert:

  Har justisminister Sylvi Listhaug det som skal til?

 3. DEBATT
  Publisert:

  Å kløyve et akuttsykehus i to

 4. NORGE
  Publisert:

  Amundsen: Stor innvandring har ikke økt terrorfaren

 5. KOMMENTAR
  Publisert:

  Vi bør ikke internere alle i kommentarfeltet til document.no - selv om Behring Breivik var aktiv der | Espen Ottosen

 6. KOMMENTAR
  Publisert:

  EU vil kjempe mot vaskemaskiner. Skal Norge være med?