Av og til blir jakten på rasisme for ivrig

Farlige nisser fra 2011. Nå er også Espen Eckbo tatt for «blackface».

Skal det være farlig å interessere seg for andre?

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Rasismedebattens siste utslag er at Dplay har trukket strømmeserien Nissene over skog og hei fra 2011. Det kom protester mot at komiker Espen Eckbo i en av sketsjene malte seg brun i ansiktet. Dette ble sagt å være «blackface» og dermed rasistisk. Eckbos intensjon var å gjøre narr av sørlendinger.

«Blackface» har en stygg historie. I de to foregående århundrene malte hvite i USA seg svarte i ansiktet i såkalte minstrel-shows. Hensikten var å harselere med svarte. Det var selvsagt rasistisk i slaveriets og rasedelingens USA. Det kan være like rasistisk i dag, også utenfor USA.

Les hele saken med abonnement