Fordi vi har råd til det | Einar Lie

  • Einar Lie
I vår har Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, og LO kritisert Erna Solbergs blåblå regjering for å bruke for mye penger. Normal melodi har vært det motsatte. På 1980-tallet kritiserte Arbeiderpartiet Willochs regjering for å «rasere velferdsstaten».

For tiden er det nærmest umulig å se forskjell på høyre og venstre i den økonomiske politikken.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Ikke bare i Norge, men i vestlige land generelt, har størrelsen på statens budsjetter vært en definerende faktor bak høyre/venstre-aksen i politikken. «The problem of socialism is that you eventually run out of other people’s money», heter det i en av Margaret Thatchers formuleringer. Og «socialism» er, for dem som ikke husker Thatchers retorikk, noe som favnet også moderate sosialdemokrater.

Selv om den britiske jernladyen ideologisk og praktisk lå godt til høyre for norske borgerlige partier, har en lignende skepsis til en stor, offentlig sektor vært konstituerende for skillet mellom borgerlige og ikke-borgerlige partier også her hjemme. Tydeligst har nok dette vært i partiet Høyre, som alltid har båret med seg at offentlige utgifter må dekkes av høyere skatter. Og at de over tid gir mindre rom for privat sektor.

Les hele saken med abonnement