Nå vurderer han flere vaksiner til Oslo. Sannsynligvis blir det slik.

  • Joacim Lund
Smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet mer enn hinter om at han vil gjøre noe med smittesituasjonen i Oslo.

Mye tyder på at det snart er slutt på å fordele vaksiner likt i hele landet.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Hadde det bare ikke vært pandemi, kunne folk stått i kø utenfor utestedene i helgen. Men pandemi er det, så da står de i vaksinekø i stedet.

Geir Bukholm er dørvakten. Som smitteverndirektør i Folkehelseinstituttet er han sentral når det besluttes hvem som slipper inn – og hvem som må stå ute i kulden en stund til.

Les hele saken med abonnement