Endringer gjør alltid vondt - for noen

  • Joacim Lund
Finansminister Siv Jensen mottok rapporten «Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer» mandag formiddag. Delingsøkonomiutvalgets leder, økonomiprofessor Tommy Staahl Gabrielsen (t.v.), anbefaler blant annet å fjerne løyveordningen i drosjenæringen for å legge til rette for økt konkurranse og bedre tilbud til forbrukerne.

Delingsøkonomiutvalget har talt. Endringene kommer, og Norge må endre seg med dem.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Den amerikanske presten Roy L. Smith var nok mer opptatt av apostlenes delingsentusiasme enn digitale plattformer. Det var i etterkrigstiden han sa det, tross alt. Sitatet kunne imidlertid like gjerne vært hentet fra rapporten Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer, som finansministeren fikk på skrivebordet mandag.

Det finnes en uvilje mot å dele der ute. Dårlig skjult er den også. Særlig blant de som jobber i bransjer som er i ferd med å bli snudd på hodet.

Les hele saken med abonnement