Ingen vet hva som kan skje når pengene blir nesten gratis | Ola Storeng

  • Ola Storeng

Sentralbankene har gitt oss de laveste rentene på minst 4000 år. Og så er det ikke nok. Hva gjør vi da?

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Hva gjør en pasient som forblir syk på tross av medisinen han tar? Dobler han dosen eller slutter han med medisinen. Det kan jo være bivirkningene som gjør ham syk.

Omtrent slik formulerte sentralbanksjef Øystein Olsen dilemmaet som mange av hans kolleger nå står overfor, i en forelesning i forrige uke.

Les hele saken med abonnement