Kommentar

Legaliser cannabis!

  • Inger Anne Olsen
Hvis helgefylla på alkohol ble erstattet av cannabisrus, ville færre kvinner bli banket opp.

Langt om lenge er studentene enige med fagfolkene, som sier at alkohol er farligere enn cannabis. Men politikerne tviholder på at alkohol er det norske rusmiddelet.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Når ledende fagfolk i årevis har hevdet at alkohol er farligere enn cannabis, har det delvis blitt møtt med et hoderisting og skuldertrekk, delvis med sinne. Nordmenn vil ha alkoholen sin i fred, uansett hvor mange skader og dødsfall den utløser.

Holdningen til rusmidler er i endring

Men holdningen til rusmidler er i endring. Ikke bare er det slik at ungdom ruser seg mindre enn før, nå endrer de også synet på hvilke rusmidler som er farligst. Godt dokumentert i sosiologiprofessor Willy Pedersens undersøkelse ved Universitetet i Oslo, som viser at for første gang mener et flertall av studentene der det samme som fagfolk: Cannabis er mindre farlig enn alkohol. Pedersen omtalte undersøkelsen her i avisen, i kronikken Ruspolitisk regjeringsskifte i 2017.

Studentene mener nå ganske enkelt at alkohol oftere leder til skader og ulykker enn cannabis. Akkurat som forskerne har sagt i årevis.

Drikker og slåss

Et tilbakeblikk:

Endelig går det an å snakke om farene ved forskjellige rusmidler uten å bli sett på som noe nær kriminell. Sommeren 2000 spurte jeg en rekke fagfolk om hva som er mest skadelig: Å røyke cannabis en gang i uken, eller å drikke seg full. En fremstående forsker svarte at han ikke turde si sin mening om det offentlig. Resten svarte at fylla er mest skadelig.

En fremstående forsker svarte at han ikke turde si sin mening offentlig. Resten svarte at fylla er mest skadelig.

Jeg spurte også om færre kvinner ville blitt banket opp dersom færre drakk seg full på alkohol i helga, men istedet brukte cannabis. Daværende overlege ved Statens rettstoksikologiske institutt, Henning Mørland, svarte at graden av påvirkning er farligst. Men at de fleste vil bli mer påvirket av alkohol, som er forbundet med aggresjon enn cannabis. Han sa også at dersom man bare røykte hasj og ikke drakk alkohol i tillegg, ville det medført færre skadevirkninger for samfunnet, og medført at færre koner ble banket opp. Det samme mente den restriktive rusforskeren Hans Olav Fekjær, den gang overlege ved Blå Kors-senteret i Oslo.

Men for bare 15 år siden ble det oppstyr av å publisere artikler med slikt innhold. Da saken kom på trykk, haglet det med sinte telefoner, sinte brev og i tillegg flere oppsigelser av anonnement på Aftenposten.

Ville forby marihuanamarsj

Det var knapt lov å stille slike spørsmål. Året etter, i mai 2001, ble kriminologiprofessor Nils Christie invitert til å holde appell ved Marihuanamarsjen, en årlig marsj som loffer avsted første lørdag i mai — også i år. Den frittalende professoren hevdet blant annet at kriminalisering av cannabis skaper flere problemer enn det løser. Men dette året nedla politiet forbud mot hele arrangementet. Det var ikke et heldig trekk, siden Christie to dager senere skulle motta årets Fritt Ord-pris. Det innså til slutt også politiet, og arrangementet ble tillatt. For første og foreløpig eneste gang loffet hele 1400 deltagere gjennom byen med krav om å legalisere cannabis.

Anbefalte avkriminalisering

Året etter, i 2002, anbefalte et flertall i straffelovkommisjonen, bestående av kriminologiprofessor og rusforsker Ragnar Hauge, advokat Frode Sulland og høyesterettsdommer Kirsti Coward, at narkotika til eget bruk burde avkriminaliseres.

Daværende justisminister Einar Dørum (V) avviste forslaget nesten før det ble fremlagt.

Sakte har debattklimaet endret seg, blant annet på grunn av Willy Pedersen, som har vært en pådriver ved å gi legitimitet til spørsmålet om graden av skadevirkninger. Og ikke minst ved å kritisere kriminalisering av rusmidler ut fra fordommer, og ikke fakta. Samtidig har familien Stoltenbergs erfaringer med og åpenhet om narkotiske stoffer vært med på skape større forståelse for at vi trenger en ny ruspolitikk.

Tverrpolitiske enslige svaler

Blant norske politikere finnes det bare enslige svaler som har luftet tanker om at vi i det minste kan begynne med å avkriminalisere cannabis. Som Høyres Nikolai Astrup og Torbjørn Røe Isaksen, Frps Jørund Rytman, Aps Håkon Haugli og Thor Erik Forsberg og SVs Bård Vegar Solhjell. Det er på tide, for i Norge ser det ut som om rusmidler ikke vurderes etter hvor skadelige de er, men etter hvem og hvor mange som bruker dem. Og kanskje også etter hvem som selger.

Det var ikke mange som protesterte i 1989, da det mildt stimulerende rusmiddelet khat ble forbudt. Khat er svakere enn vin, og østafrikanernes foretrukne rusmiddel. I rettspraksis ser man tydelig hvor prinsippløst forbudet var, og hvor lite farlig khat ansees som å være. Man skal bli tatt med ganske mange kilo khat før man straffes med mer enn en bot. Men det var i sin tid en god politisk sak å forby et rusmiddel som i Norge nesten bare ble brukt av somaliere.

Som sine forgjengere, velger også Frps justisminister Anders Anundsen å oppholde politi og domstoler med khat, cannabis og hardere stoffer. Spør Anundsen om hva som er den prinsipielle forskjellen på alkohol og cannabis, slik Dagsnytt 18 har gjort, og få til svar Fordi det ene er narkotika, og det andre er ikke narkotika.

God dag mann økseskaft!

Les også:

Farlig kriminalisering

Kjøpernes hasjparadis

Hvis doplangeren er et offer

På tide å legalisere narkotika?

Les mer om

  1. Kultur
  2. Hasj
  3. Narkotika