Ja til et ubevæpnet politi | Per Anders Madsen

  • Per Anders Madsen

Bevæpningsutvalget vender tommelen ned for pistol på hoften. Justisminister Per-Willy Amundsen får en tyngre jobb med å bevæpne politiet.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det såkalte politibevæpningsutvalget går inn for at norsk politi fortsatt skal være ubevæpnet.

Ordningen med fremskutt lagring av skytevåpen i politiets kjøretøy fungerer i det store og hele godt, og bør ifølge utvalget videreføres. Ett utvalgsmedlem, beredskapstroppens tidligere leder Anders Snortheimsmoen, utgjør et mindretall. Han går inn for at politiet skal bære uladd våpen på kroppen.

Les hele saken med abonnement