Kommentar

Derfor graves det ikke på ny E18 vestfra

  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist
OPT_KopiavCMYK_img804_doc6plc7t41yehjbvlo9cw-Mj6Fsr5reT.jpg

Maktkamp. Forhandlingene om Oslopakke 3 har gått trått. Det gjør også byggingen av Fornebubanen og E18. Her er årsakene.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

På bordet i Oslo og Akershus ligger en voksen bunke med ferske rapporter. De gir svaret på hvordan vei, T-bane, buss, tog, trikk, sykkelstier og boligutbygging i de to fylkene bør ordnes.

Alle rapportene skulle hjelpe politikerne til å finne den beste løsningen. Med sine delvis kryssende anbefalinger står de nå plutselig i veien for en løsning.

I rapportene er enig. Budskapene er likevel så forskjellige at de gir trøbbel for forhandlerne.

Det er den ene forklaringen på hvorfor hele transportløsningen for Oslo og Akershus fortsatt er i spill. Den andre forklaringen handler om maktkamp.

I neste uke skal Oslo og Akershus bli enige om rekkefølgen på utbygging av Fornebubanen, ny T-banetunnel i Oslo, A-husbane, Fossum-diagonal i Groruddalen, ny E18 og andre transportprosjekter i de to fylkene. Eller, de kan bli enige om å endre noen og droppe andre.

Men skal forhandlerne primært følge anbefalingene i «Regional plan for areal og transport», storplanen som ble vedtatt ved nyttår, og som Oslo og Akershus har kjempet frem gjennom flere år?

Eller rapporten «KVU Oslo-Navet», som handler mest om hovedstaden, der Veivesenet har vært i førersetet? Eller Ruters strategiplan M2016?

Eller Regjeringens Handlingsplan for transport i storbyene?

Hvor mye hensyn skal man ta til forarbeidene til ny Nasjonal transportplan, der jernbanen har vært i førersetet og gjerne vil ta grep om knutepunkt, trafikk— og samfunnsutvikling også i Oslo og Akershus?

I rapportene er man enig. Budskapene er likevel så forskjellige at de gir trøbbel for forhandlerne.

Kjemper med staten om makten

I tillegg må Oslo og Akershus ta hensyn til Regjeringens bymiljøavtale, som skal inngås med de fire største byene, og helt nye byutviklingsavtaler, som Regjeringen også har lansert.

Det er her maktkampen kommer inn. Oslopakke 3 er hjertebarnet til Oslo og Akershus. De to fylkene vil bestemme mest mulig på egen grunn. Men de har ikke råd til å bygge alt på egen hånd, aller minst E18, selv ikke med bompenger.

De er derfor helt avhengig av å få vite mye penger staten vil bidra med til Fornebubanen og annen kollektivutbygging.

Dette er det bymiljøavtalen som skal avgjøre.

For Oslos del skulle bymiljøavtalen ha vært i mål i fjor sommer. Når det drøyer, er det fordi det er gjennom nettopp denne avtalen at staten kan påvirke Oslo og Akershus til å bygge boliger og transport slik staten selv vil.

Det blir E18 - i en eller annen form

På toppen av dette har nye partier tatt over i Oslo. De ønsker å endre politikken for å nå målene om mindre bilbruk og redusert utslipp. Miljøpartiet De Grønne (MDG) har gått langt i å garantere at ny E18 ikke blir noe av, trass i at veien er vedtatt av Stortinget, at den er Akershus’ prosjekt, og at Oslo strengt tatt bare er høringsinstans.

At E18 blir noe av, har nok veidirektør Terje Moe Gustavsen rett i. Han deltar i forhandlingene. Spørsmålet er i hvilken utgave.

Flere av partiene som forhandler, vil ha Statens vegvesen til å gi et klart svar på om E18 gir mer trafikk til Oslo. Men dette er det langt på vei politikerne selv som avgjør, gjennom størrelse på rushtidsavgifter og parkeringsbegrensninger i Oslo.

Den nye og uønskede krangelen

For å komplisere ting ytterligere har Oslo og Akershus startet en krangel om hvem som skal eie skinnene på Fornebubanen. Den krangelen kan forsinke byggingen betydelig. Så sent som fredag 22. april sendte Samferdselsdepartementet brev til Oslo og Akershus der de etterlyste status for banen.

Noen vurderer å tenke helt nytt. Overfor Aftenposten har Oslo Ap luftet tanken om at man kanskje ikke bør forhaste seg, heller se ting litt mer an. Kanskje vil nye teknologiske løsninger som digital trafikkstyring og selvstyrte elbiler endre behovene? Bør i så fall de endelige vedtakene for Oslopakke 3 rett og slett utsettes?

Meningen var at de store transportplanene skulle velsignes våren 2016. Der skulle alt settes i sammenheng. Det hørtes så forlokkende ut. I løpet av uken som kommer, får vi svaret på om det var mulig eller ikke.

Les mer om

  1. Kultur