Kommentar

Det er ikke Oslo som lider under lærernormen | Andreas Slettholm

  • Andreas Slettholm
    Andreas Slettholm
    Kommentator

Skolebyråd Tone Tellevik Dahl frykter de svakeste elevene vil lide når lærernormen blir innført. Men det er slett ikke Oslo som har størst grunn til å være misfornøyd, skriver Andreas Slettholm. Foto: Rolf Øhman

Oslos potensielle problemer med lærernormen er ingenting sammenlignet med resten av landets.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Lærernormen, uansett hvordan man snur og vender på det, vil innebære mange nye lærerstillinger i de kommunene der lærerdekningen er lavest.

Den er aller lavest i Oslo. Oslo er altså den kommunen som vil komme best ut av denne delen av budsjettavtalen. Skolebyråd Tone Tellevik Dahls (Ap) frykt for at en statlig reform ikke skal være fullfinansiert, er i og for seg forståelig: Det ville ikke være første gang.

I teorien kan Oslo kommune måtte presses til å hente lærere fra skoler som trenger det sterkt, men hvor sannsynlig det er, er strengt tatt for tidlig å mene noe kvalifisert om. Skolebyråden benytter i hvert fall anledningen til å advare.

Les også

SJEKK DIN SKOLE: Blir det flere lærere til neste år? Her er svaret.

Vil slite på bygda

Langt sikrere er det likevel at distriktene har grunn til å være misfornøyd.

Mange små kommuner oppfyller allerede normens krav, og vil dermed ikke få friske penger. Samtidig kan de slite med stort frafall og svake elevresultater.

Med unntak av Alta ligger alle skoler i Finnmark over minstekravet i lærernormen, samtidig som fylket gjennomgående ligger på svakt an både i resultater og gjennomføring i skolen.

Så da blir spørsmålet: Hvorfor skal en kommune som Oslo få svært mange nye lærerstillinger, mens kommuner med langt svakere resultater i Finnmark ikke får noen?

Les også

6 SPØRSMÅL OG SVAR: Hvordan skal de egentlig skaffe 2800 ekstra lærere?

Mangel på lærere

Skal man målrette den tidlige innsatsen mot elevene som trenger det mest, er lærernormen feil svar.

I tillegg er det allerede betydelig mangel på kvalifiserte lærere i Norge.

Med lærernormen vil enda flere bli tilbudt jobb i Oslo, som kan komme til å nærmest støvsuge markedet for kvalifisert arbeidskraft. Små distriktskommuner vil dermed ha vanskeligere for å få tak i kvalifiserte lærere.

Om lærerdekningen er god nok i Oslo, er et betimelig spørsmål. Men det er utvilsomt stordriftsfordeler på utdanningsfeltet, også når det gjelder lærerbemanning. Det tar ikke lærernormen hensyn til.

Med andre ord er det ikke av hensyn til Oslo og de store byene det er grunn til å være skeptisk til lærernormen. Det er av hensyn til resten av landet.


Er du interessert i flere saker om lærernormen? Da anbefaler vi disse:

Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Oslo
  3. Skole
  4. Statsbudsjettet