Kommentar

Hvorfor Norges Bank forbereder oss på rente under null|Ola Storeng

  • Ola Storeng
    Ola Storeng
    Tidligere økonomiredaktør
OPT_KopiavCMYK_img765_doc6ow6fttfufdcfc9taaj-Lr570LuUA6.jpg

Norge kan få verdens mykeste landing tross oljenedturen. Men mye avhenger av valutakursen. Derfor snakker sentralbanksjefen nå for første gang om negative renter i Norge.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Er Norges Bank redningen for norsk økonomi? Eller deltar sentralbanksjef Øystein Olsen i et hasardspill som kan ende med et smell?

Torsdag senket sentralbanken styringsrenten til rekordlave 0,50 prosent. Og sentralbanksjef Øystein Olsen varslet et nytt rentekutt senere i år.

Hvor skal det ende?

Olsen har en plan.

Han skal sikre at kronekursen holder seg lav, slik at livet blir enklere for den delen av norsk næringsliv som konkurrerer med utlendinger. Lavere renter gjør det også blir billigere for nordmenn å fortsette å låne mer penger.

Myk landing for norsk økonomi?

Hvis planen holder, kan norsk økonomi komme seg forbløffende raskt. Det voldsomme fallet i kronekursen overskygger alt annet at som myndighetene gjør for å møte oljenedturen.

Uten fallet i kronekursen ville lønnsnedslag kommet på dagsorden:

Les også

Stiger valutakursen igjen, kan lønnsnedslag komme på dagsordenen

Norges Bank la torsdag frem prognoser som ligner på dem som Statistisk sentralbyrå la frem i forrige uke. Bildet er litt svakere enn tidligere. Men det blir økonomisk vekst hvert år. Og i løpet av de to neste år tar veksten seg opp igjen – til vanlig marsfart i norsk økonomi.

Da vil arbeidsledigheten begynne å falle. Norges Bank venter hyggelige lønnsoppgjør i 2018 og 2019, med pen økning i kjøpekraften.

Les mer om de optimistiske tonene fra Statistisk sentralbyrå:

Les også

SSB: Oljenedturen er «håndterbare luksusproblemer»

Men sannheten er at Øystein Olsen ikke har kontroll. Sentralbanksjefer i andre land kan stikke kjepper i hjulet for ham.

Sentralbankene kan lure hverandre

– En barrière er brutt. I flere land er nå styringsrenten negativ, konstaterte sentralbanksjef Øystein Olsen med en bekymret mine i sin årlige tale til representantskapet i Norges Bank for fire uker siden.

Når mange land samtidig setter ned renten for å få ned valutakursen, kan virkningen utebli, advarte Olsen.

På godt norsk: Sentralbankene risikerer å lure hverandre.

Og utlånsrentene i bankene kan bli så lave de oppmuntrer folk til å øke gjelden til et farlig høyt nivå.

Negative utlånsrenter er plutselig kommet på dagsorden:

Les også

«Hvor mye under null kan egentlig renter bli?»

Torsdag var sentralbanksjefen minst like tydelig i sine advarsler.

Men så kom den paradoksale konklusjonen:

"Hovedstyret (vil) likevel ikke utelukke at styringsrenten kan bli negativ."

Hvordan i alle dager henger dette sammen?

Så kom den paradoksale konklusjonen: "Hovedstyret (vil) likevel ikke utelukke at styringsrenten kan bli negativ."

Valutakrigen skjerpes

Olsen har lenge deltatt i en valutakrig.

Han deltar i en kappjevning hvor den enes brød er den annens død. Pr. definisjon er motstykket til at vekslingskursen på en valuta går ned, at andre valutaer blir dyrere.

Som så mange av sine kolleger i andre land har han vært opptatt av å forbedre konkurranseevnen. Det er en form for proteksjonisme hvor alle forsøker å stjele kunder av andre land.

Slik er det blitt fordi verdensøkonomien er kommet inn i en ond sirkel. Det er ikke nok etterspørsel etter alt som produseres i verden.

Derfor tar sentralbanker i mange land sjansen på å begi seg ut i ukjent terreng.

  • For en måned siden skrev jeg denne kommentaren:
Les også

Ingen kan lenger være sikker på at negative renter ikke kommer til Norge

:
Ingen kan helt forutsi bivirkningene at banker må betale en avgift, en negativ rente, for å ha penger stående på konto i sentralbanken. Bankenes lønnsomhet og soliditet kan bli svekket.

Når andre land skjerper sin taktikk, velger Olsen – tross alle betenkelighetene – å svare.

Men når andre land skjerper sin taktikk, velger Olsen – tross alle betenkelighetene – å svare. Han senker renten videre mot null – og gir samtidig beskjed om at null ikke er noen nedre grense.

– Det et signal om at vi har et større handlingsrom, sa sentralbanksjefen i går.

Valutakurser kan ingen styre i lengden

Men utfallet er usikkert. Det er notorisk vanskelig å spå om valutakurser – og enda vanskeligere å styre dem.

Det kraftige fallet i kronekursen har gjort norsk arbeidskraft mye billigere for bedrifter som får betalt for sine varer i dollar eller euro. Men det kan snu. Bedringen i lønnsomheten kan fordunste.

I så fall svikter en viktig del av grunnlaget for å spå en myk landing for norsk økonomi, slik Norges Bank og Statistisk sentralbyrå gjør.

Et annet svakt punkt er at renten til lånekunder ikke bare bestemmes av Norges Bank.

Det er tegn til at det er blitt litt dyrere for banker å låne inn penger. Risikable kunder – særlig næringslivet – får det vanskeligere. De siste månedene har mange selskaper i oljebransjen opplevd at långiverne krever vesentlig høyere renter enn før.

Norge vil ha brukt mye av ammunisjonen sin

Hvis vanlige lånekunder – med høyere gjeld enn noen gang – begynner å frykte høyere renter på boliglånene, må vi vente at de blir mer forsiktige med å bruke penger. Og det private forbruket er den største av alle motorer i økonomien.

En ting vet vi sikkert. Blir økonomien utsatt for et nytt sjokk, har Norges Bank nå brukt opp det meste av ammunisjonen sin. Under finanskrisen kuttet Norges Bank kuttet styringsrenten med 4,5 prosentpoeng fra høsten 2008 til sommeren 2009. Noe tilsvarende er umulig nå.

De hyggelige prognosene for norsk økonomi kan fortsatt slå til. Norge kan med litt flaks faktisk forbli i en særstilling sammenlignet med de fleste andre land.

Men pengepolitikk er nå blitt en risikosport. Norges Bank er tvunget ut på glattisen.

Les også

  1. Norges Bank: Kutter renten til 0,50 prosent

  2. Tror det kan bli boligrenter på 1,5 prosent

  3. 300.000 tåler ikke høyere boligrente

Les mer om

  1. Kultur