Kommentar

e-helse for alle er et realistisk mål | Jonas Gahr Støre

 • Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet

I mars testet helse- og omsorgsminister Bent Høie og statssekretær Lisbeth Normann i fellesskap Helsedirektoratets nye, interaktive webtjeneste. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Den digitale revolusjonen kan på mange områder gi langt bedre pasientbehandling og tidligere innsats som kan hindre alvorlig sykdom og gi en bedre arbeidshverdag for ansatte.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Norge bør sette seg som mål å bli det ledende landet i Europa på e-helse innen 2025. Den visjonen for en digital helsetjeneste og en fremvoksende e-helsenæring lanserte jeg i min tale til Arbeiderpartiets landsmøte i april. Reaksjonene jeg har fått fra pasienter, helsepersonell, politikere og gründere har vært overraskende sterke og i all hovedsak entusiastiske.

Målet er mulig å nå og det er vel verdt å prøve å nå det. Men noen tviler.

To av dem, Henrik Vogt og Andreas Pahle, skriver kritisk om e-helse onsdag 24. mai i Aftenposten. De mener digitalisering i helsetjenesten er «en fare for personvernet», fører til urealistiske forventninger og øker faren for «overdiagnostisering». De mener digitalisering er en urealistisk drøm. Det er kritiske blikk jeg tar på alvor.

Her kan du lese innlegget om e-helse:

Les også

Støre og Den medisinske Drømmefabrikken | Henrik Vogt og Andreas Pahle

Ny teknologi og digitale muligheter er ikke det eneste viktige i Arbeiderpartiets helsepolitikk.

En ambisiøs folkehelsepolitikk, investeringer i kompetanse og kvalitet, tiltak for tidlig innsats, særlig for unge – vår helsepolitikk er bred og sammensatt, slik den må være.

Og det er opplagt, som Vogt og Pahle skriver, at økt bruk av digital teknologi fører med seg farer som må håndteres klokt, for eksempel for å sikre et godt personvern.

Enkle konferanseløsninger

Likevel er jeg ikke i tvil om at mulighetene er mye større enn farene som venter.

Den viktigste grunnen er at den digitale revolusjonen på mange områder kan gi langt bedre pasientbehandling, tidligere innsats som kan hindre alvorlig sykdom og en bedre arbeidshverdag for ansatte.

Enkle konferanseløsninger med lyd, bilde og video kan gjøre at kronikere som skal til kontroll, eller pasienter som trenger en rask vurdering av en spesialist, slipper å reise langt og vente lenge. Mange konsultasjoner kan flyttes nærmere pasienten.

 • Ansatte som i dag bruker mye tid på papirarbeid kan få enkle kommunikasjonsverktøy på mobilen eller iPaden, noe som frigjør mye tid.
 • Digitale sensorer som overvåker helsen og varsler helsetjenesten ved avvik, kan gi tettere oppfølging av risikogrupper som hjertepasienter og diabetikere.
 • Store datasett, maskinlæring og økt bruk av gentesting vil gjøre det langt lettere å stille presise diagnoser og tilpasse behandlingen til hver enkelt.

Offentlig helsetjeneste i verdensklasse

Listen over muligheter digitaliseringen skaper er lang og kan gjøres mye lengre enn dette.

Vi skal ha en offentlig helsetjeneste i verdensklasse i Norge. Det er Arbeiderpartiets ufravikelige mål. Møter vi digitaliseringen med pessimisme og konservatisme, vil det raskt vokse frem et privat marked hvor kun de som har god råd eller helseforsikring får tilgang til det nye og det beste. Dit vil ikke vi.

Skal vi unngå det, må vi gjøre den offentlige helsetjenesten til en digitaliseringspionér, til det beste for pasientene. Og parallelt kan vi utvikle nye arbeidsplasser i en norsk helsenæring som allerede er i sterk vekst og som kan bygge på unike fortrinn som gjør at Norge faktisk har mulighet til å lede an i Europa på dette området.

Arbeiderpartiets ambisjoner for Norge innen e-helse er «mer visjon enn virkelighet», skriver Vogt og Pahle. Det er riktig. Vi er langt fra i mål. Men målet om å satse tungt på e-helse er bra for pasientene, bra for de ansatte, bra for norske arbeidsplasser og målet er realistisk. Her kan vi, her bør vi, derfor lede an.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter


Les også

 1. NRKs nettsjef Frank Gander slutter

 2. Bent Høie er stjernen som måtte skuffe | Thomas Boe Hornburg

 3. Digital psykisk helse

 4. Doktor Smarttelefon er klar til å se deg


Les mer om

 1. Digitalisering
 2. Helsepolitikk
 3. Teknologi
 4. Jonas Gahr Støre