Prioritering er et vanskelig ord | Therese Sollien

41 voldtektssaker er blitt liggende i over et år hos Oslo-politiet.

Myndighetene vil at politiet skal prioritere voldtektssaker. Ressursbruken tyder på noe annet.

Hvert år sender Riksadvokaten ut et skriv som heter «Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen». Der står det hva politiet skal prioritere. I år som i fjor skal oppklaringsprosenten ved grov kriminalitet opp, og saksbehandlingstiden skal ned.

Hvert år siden 2016 har ett av punktene over type saker som skal prioriteres, hatt identisk ordlyd: «Alvorlige seksuallovbrudd, herunder misbruk og overgrep mot barn via internett». Før det skulle «alvorlige seksuallovbrudd» prioriteres.

Les hele saken med abonnement