Kommentar

Mens vi venter på klimaløsningen

Vi vet at vi må gjøre noe med klimaendringene, men greier ikke å snakke om det. Er løsningen å avslutte oljeeventyret?

  • Bjørn Stærk
    Spaltist

2013 er enda et skritt på veien fra ett klima til et annet.Vi vet hva vi hadde, men ikke hva vi får. Klimaet vil ikke endre seg likt og likemye for alle, men for verden som helhet blir nok endringene heller til detverre enn det bedre.

Hvordan skal vi snakke om dette? Vi kan snakke omhavstigning, utrydningstruete arter og tilpasningskostnader, men på en måte erdet så konkret at det tilslører problemet. Selv bor jeg ikke ved vannkanten,jeg liker ikke dyr, og jeg klarer nok å tilpasse meg det meste, så da er detkanskje ikke noe problem?

Les hele saken med abonnement