Kommentar

Klimaet blir ikke friskt av korona

Jo da, utslipp går ned nå. Men klimaproblemet er havnet på intensiven.

Foto: Marvin Halleraker.

  • Kjetil B. Alstadheim
    Kjetil B. Alstadheim
    Politisk redaktør

I 2020 var det egentlig klimakrisen verden skulle ta tak. Slik blir det ikke. Det mest talende symbolet er et konferansesenter i Glasgow.

I 2015 kom den viktige klimaavtalen på plass i Paris. Målet er å holde temperaturstigningen godt under to grader og helst ned mot 1,5. Avtalen legger opp til at landene hvert femte år skal se på planene sine på nytt og helst skjerpe ambisjonene slik at verden kommer på rett kurs. Det skulle skje første gang i november år i Glasgow.

Les hele saken med abonnement