«Jeg anså ham for å være en viktig person i Norge» | Inge D. Hanssen

Dag to i rettssaken mot Svein Ludvigsen i Nord-Troms tingrett. Her er aktor statsadvokat Tor Børge Nordmo

Asylsøkere så opp til Ludvigsen og ble lovet hjelp.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Onsdag ble heller ingen god dag i retten for pensjonert fylkesmann Svein Ludvigsen.

Aktoratets hovedvitne, en 25 år gammel asylsøker som hevder at han i flere år hadde et intimt forhold til Ludvigsen, avsluttet sin vitneforklaring med å påstå at fylkesmannen ved en anledning viste ham en film hvor menn hadde sex med menn.

Les hele saken med abonnement