Kommentar

Al-Qaidas mektige hjelpere

 • Ulf Andenæs

Lokale stammefolk strever med å krysse elven etter at islamske ekstremister har sprengt en bro nær Khyberpasset på grensen til Afghanistan. Omverdenen blir ledet til å tro at stammefolkene støtter Taliban og Al-Qaida, mens det i virkeligheten er motsatt, sier Farhat Taj, forsker med bakgrunn fra lokalbefolkningen. Krigens forbannelse er at Pakistans hær og sikkerhetsapparat ISI i stillhet hjelper ekstremistene, mener hun. Mohammad Sajjad/AP

Uventet røst. En kvinne fra stammeområdet ved Afghanistans grense retter søkelys mot den pakistanske hærens dobbeltspill.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

De uveisomme strøk på grensen mellom Afghanistan og Pakistan, bebodd av pashtunske stammer, har påkalt verdens oppmerksomhet siden krigen mot Taliban og Al-Qaida startet etter 11. september 2001.

Norge er fortsatt blant de land som har sin største militære innsats i Afghanistan. Derfor er det verd å merke seg når en kvinnelig forsker fra stammeområdet på pakistansk side av grensen — nå bosatt i Norge - går ut og slakter mye av den forskningslitteraturen som rettes mot et norsk og vestlig publikum om hennes hjemtrakter som et internasjonalt brennpunkt.

«En totalt feilaktig fremstilling», kaller hun det som formidles, enten det er lagt frem ved Forsvarets forskningsinstitutt, Norsk Utenrikspolitisk Institutt eller andre veletablerte forskningssentre hjemme og ute som skal gi våre politiske og militære ansvarlige den nødvendige kunnskap.

Røverhistorier om stammefolket

Hun heter Farhat Taj og kommer fra grensedistriktet rundt Darra Adam Khel, våpensmedenes berømte by. Farhat Taj er gift i Norge, deler sin tid mellom de to land, er en kjent bidragsyter i pakistansk presse, og fullfører for tiden sin norske doktorgrad om kvinner i krysningspunktet mellom islamsk og norsk lov. Hun har samlet sin sterke kritikk av norsk og utenlandsk forskning om konfliktområdet i to bøker, den ene utgitt i Oslo i disse dager ( Politikk og religion , redigert av Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Bjørn Arne Steine på Dreyer); den andre nylig utgitt internasjonalt ( Farhat Taj:Taliban and Anti-Taliban , Cambridge Scholars Publishing).

Les også

Vil ikke love Afghanistan-tolker opphold i Norge

Omverdenen blir ført bak lyset med oppdiktede eventyr, mener hun. Blant eventyrfortellerne er de krefter som kontrollerer stammeområdene: Pakistans mektige hær og det like mektige etterretningsapparatet, ISI. Selv mange av dem som kalles eksperter, setter sin lit til eventyrene, fordi området er så utrygt at de færreste utenfra har vært i stand til å skaffe seg førstehånds kunnskap gjennom opphold av tilstrekkelig varighet.

Snikmord i hopetall forties

Eventyrene handler om at Al-Qaida og Taliban har fått fotfeste i grensetraktene mot Afghanistan, fordi stammebefolkningen støtter dem og har ønsket dem velkommen, i vrede over vestlige lands innblanding.

Dette er så galt som det kan få blitt, sier Farhat Taj. Sannheten er at Pakistans hær og etterretningstjenesten ISI har spilt et dobbeltspill. Utad har de gitt verden inntrykk av at de er Vestens allierte i kampen mot terror, mens de i virkeligheten har gitt terrorister fra Al-Qaida og Taliban fri-steder i stammeområdene. Stammefolkene og deres høvdinger har avvist disse fanatikerne, og betrakter dem med mistro og avsky. Men et høyt antall av høvdinger og betrodde menn som har gått mot Al-Qaida og Taliban, er drept ved attentater og snikmord i tur og orden.

Redselen for India

Farhat Taj hevder at disse mordene ikke blir etterforsket seriøst, fordi det ville avsløre ledende krefters «sterke koblinger til Taliban og al-Qaida».

De koblingene finnes, fordi Pakistans hær og etterretningsapparat stadig tror at et Afghanistan styrt etter Taliban-modell kan være en medspiller i deres evige konflikt med India.

Narrespillet

Pakistans sivile regjering er ikke med på dette narrespillet, men greier heller ikke sette en stopper for det, sier Farhat Taj. I Pakistan er hær og etterretning en stat i staten, med makt til å trosse de sivile myndigheter, og de militære har myndigheten over stammeområdene. Når hæren har gjennomført opprenskningsaksjoner der, er folkene fra Taliban og Al-Qaida blitt tipset underhånden om å gå i dekning, ifølge Farhat Taj. Det betyr at disse krefter — bak en vennligsinnet maske overfor Vesten - i virkeligheten fører sine angivelige allierte i kampen mot terror bak lyset.

Slik er Pakistan blitt en skjult støttespiller for terror, ikke bare mot sin egen regjerings vilje, men fremfor alt i strid med stammebefolkningen ved grensen og deres høvdinger som har motsatt seg voldsmennenes herredømme.

Stammeområdene på grensen mellom Afghanistan og Pakistan er så utrygt at de færreste utenfra har vært i stand til å skaffe seg førstehånds kunnskap

De feilinformerte eksperter har latt seg forlede til å fremstille stammefolket som Talibans og al-Qaidas allierte, mens virkeligheten er den stikk motsatte, ifølge Farhat Taj.

Informasjonen som blir gitt om utviklingen i hjertet av konfliktområdet er derfor «langt fra sannheten» og «i høyeste grad villedende», «enten direkte gal eller svært fordreid», skriver hun.

Desinformasjon

Farhat Taj gjenkaller hvor forstemt hun ble da hun hørte en ledende norsk offiser formidle hva hun oppfattet som ren desinformasjon til et seminar på Stortinget, fordi han var ført på avveie av samme feilaktige forskning.

Slikt er desto mer bedrøvelig på bakgrunn av at Norge har «en strålende vitenskapstradisjon av høy kvalitet om pashtunerne» i området, fra Georg Morgenstierne og Fredrik Barth, påpeker Farhat Taj. Hun retter sin oppfordring «som pashtunsk forfatter» til norske skribenter om å holde seg til den ærefulle tradisjon fra Morgenstierne og Barth og «ikke ukritisk akseptere den villedende litteraturen som presenteres verden rundt».

Hun etterlater en utfordring som vanskelig kan stå ubesvart, så lenge Norge fortsatt setter inn sin fremste militære innsats i Afghanistan.

 1. Les også

  Slik oppsummerer de den norske innsatsen

Les mer om

 1. Kultur

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  Exit Afghanistan?

 2. KULTUR

  Boken som forteller sannheten om NATOs fiasko i Afghanistan

 3. VERDEN

  IS bygger nytt kalifat i Afghanistan

 4. DEBATT

  Nå er Afghanistan også Trumps krig | Kai Eide

 5. KOMMENTAR

  – Færre vestlige kriger vil gi mindre terror

 6. KRONIKK

  40 år med krig i Afghanistan har kostet tusen milliarder dollar og titusener av menneskeliv