Det var galt å sette norske liv i fare for å hedre George Floyd | Joacim Lund

  • Joacim Lund
Tett i tett i tett. Saken er god, timingen dårlig.

Viruset tar ikke hensyn til hvor viktig saken er.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Edit: Den opprinnelige tittelen var «Alle liv betyr noe». Den ble endret da artikkelforfatteren ble gjort kjent med at «All lives matter» er et begrep som er brukt av en motbevegelse til Black Lives Matter-bevegelsen.

___________________

Les hele saken med abonnement