Kommentar

Ikke lenger fritt frem på nettet

  • Inge D. Hanssen
    Inge D. Hanssen
    rettskommentator

Grove ærekrenkelser. Straffeloven er nylig endret og rammer nå også ytringer på nettet.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Saken mot de to jentene på 15 år og 16 år i Göteborg har stor offentlig interesse. Ikke bare i Sverige, men også her i landet.

Den viser hvor galt det kan gå når ungdommer i et øyeblikks ubetenksomhet legger ut ting på nettet som kan føre til nærmest ubotelig skade for andre.

Til tross for den store interessen vil saken bli ført for hermetisk lukkede dører. Ingen andre enn sakens profesjonelle aktører, de to tiltalte og i alt 45 fornærmede med verger fikk adgang til sikkerhetssalen her i Göteborgs tingsrätt da saken startet mandag morgen.

Rettens begrunnelse for å lukke dørene er de to tiltaltes unge alder, samt hensynet til de fornærmede.

Store opptøyer

Det var i desember i fjor at de to jentene ifølge tiltalen skal ha oppfordret andre ungdommer til å sende inn bilder og sexhistorier fra ungdomsmiljøet i Göteborg. De fikk svar fra flere hundre – og la deretter både bildene og sexanklagene ut på Instagram. Meldingene inneholdt grove påstander, og de var foruten bilder også forsynt med navn og adresse til dem som ble hengt ut.

INGE D. HANSSEN

Dette førte til store opptøyer i byen. Hundrevis av ungdommer deltok i opprøret ved to av byens videregående skoler og ved handlesenteret Nordstan i sentrum av Göteborg.De to jentene er tiltalt for spredning av grove ærekrenkelser. Strafferammen er fra bøter til fengsel inntil to år. I tillegg risikerer de et millionbeløp i erstatning til de fornærmede.

15-åringen erkjenner at hun sto bak spredningen av beskyldningene, 16-åringen nekter for å ha hatt noe med det å gjøre.

Les også

Men... stopp en hal... skal ikke nettet være fritt?

Norsk lov endret

Hedde noen norske ungdommer gjort det samme i desember i fjor, ville det neppe ha vært straffbart etter norsk lov.

Straffeloven fra 1902 rammer ærekrenkelser som spres gjennom trykt skrift. I dag spres ytringer i like stor grad på nettet. I den nye straffeloven som ble vedtatt i 2005, er det derfor bestemmelser som rammer ytringer fremført på nettet. Problemet er bare at denne loven ennå ikke har trådt i kraft. Ingen kan vel heller med sikkerhet si når det skjer.

Les også

To ungjenter i retten tiltalt for sexsjikane på internett

Så sent som fredag 24. mai i år ble det derfor vedtatt at bestemmelsene om ærekrenkende utsagn i den nye loven skal tas inn i den gamle straffeloven fra 1902. Endringen skjer med umiddelbar virkning.Derfor bør rettssaken som pågår i Göteborg, være en vekker for nordmenn som ytrer seg om andre på nettet: Nå kan du straffes dersom du i et øyeblikks ubetenksomhet sprer ærekrenkende beskyldninger.

Det er ikke lenger fritt frem på nettet.

Les også

  1. Göteborg-politiet: Instagram-saken vil være en vekker for ungdom

  2. To ungjenter tiltalt for å ha spredt sex-rykter på internett

Les mer om

  1. Kultur