Flokkimmunitet er ikke en strategi. Det er et vitenskapelig faktum. | Andreas Slettholm

Plakat fra Rinkeby, den delen av Stockholm med flest Covid19-dødsfall.

Også Sverige jobber hardt for å begrense smitten. De «satser ikke på flokkimmunitet».

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Nok en gang blusser den opp igjen, debatten om flokkimmunitet.

Dette skal være en strategi for å bli kvitt viruset, som innebærer å slippe viruset løs i befolkningen og bli ferdig med det. Da vil så mange være immune at viruset ikke klarer å spre seg.

Les hele saken med abonnement