Kommentar

Klart inhabil meddommer

  • Inge D. Hanssen
    Inge D. Hanssen
    rettskommentator

Fagdommerne hadde ikke noe valg. De måtte fjerne meddommer Thomas Indrebø.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Allerede lørdag 23. juli i fjor la Indrebø ut meldingen på Facebook som nå gjør ham inhabil som dommer i saken mot Anders Behring Breivik.

«Dødsstraff er det eneste rettferdige i denne saken», skrev han – og ga nok uttrykk for hva en god del nordmenn tenkte akkurat i disse forferdelige dagene i fjor sommer.

Erkjenner

Thomas Indrebø erkjenner å ha skrevet dette. Nå har uttalelsen innhentet ham. Når den først ble kjent, var det ikke mulig for retten å beholde ham som meddommer i den alvorligste straffesaken i norsk rettshistorie.

Både aktoratet, forsvarerne og bistandsadvokatene ga klart uttrykk for at meddommeren måtte vike sete før de to fagdommerne Wenche Elizabeth Arntzen og Arne Lyng trakk seg tilbake for å avgjøre hans skjebne.

Særegne omstendigheter

Inge D. Hanssen

Fagdommernes beslutning er tuftet på domstollovens paragraf 108: Når det foreligger særegne omstendigheter som kan svekke tilliten til meddommerens uhildethet, så må vedkommende vike sete.Ved starten av rettssaken i går ble satt med tre meddommere og en varameddommer, Anne Elisabeth Wisløff. Det var planen at hun skulle følge saken og tre inn i tilfelle sykdom. Det er vanlig i saker som er så langvarige som denne. Nå flytter reserven et hakk nærmere fagdommerne og overtar jobben til Indrebø.

Det betyr at saken fortsetter med to fagdommere og tre meddommere, men uten reserve. Dermed er retten langt mer sårbar for eventuell sykdom blant rettens medlemmer.

Ga ikke beskjed

Meddommerne ble oppnevnt allerede 12. mars. Før sakens åpning har de gjennomgått en omfattende habilitetskontroll – uten at den aktuelle uttalelsen ble oppdaget. Det er i seg selv overraskende at retten ikke fant frem til den for egen maskin.

Mer overraskende er det likevel at Thomas Indrebø ikke selv ga beskjed til retten om innlegget sitt på Facebook 23. juli i fjor. Han ble uttrykkelig spurt om han hadde uttalt seg om saken på sosiale medier. Han burde ha forstått at uttalelsen kunne få betydning for habiliteten hans i saken mot Behring Brevik.

Fikk råd fra retten

Under de forberedende møter her i tinghuset, ble meddommerne dessuten rådet til å ligge lavt på sosiale medier før, under og etter rettssaken. Dette rådet fulgte ikke den nå avskiltede meddommeren. I forrige uke ga han uttrykk for at en mann burde bli ny sjef for PST, ikke en kvinne.

Retten hadde derfor ikke noe annet å gjøre enn å fjerne meddommeren. Hadde han fortsatt, ville det ganske klart ha svekket tilliten til retten.

FS00024045.jpg

Les mer om

  1. Kultur