Uten rikfolk sovner museene stille inn | Frank Rossavik

Blir det bra med privat kunst i det nye Nasjonalmuseet? Disse fire tror det. Fra venstre: Cecilie Fredriksen, Kathrine Fredriksen, direktør i Nasjonalmuseet, Karin Hindsbo, og samlingsdirektør i Nasjonalmuseet, Stina Högkvist.

Hvis Kathrine og Cecilie Fredriksen hadde bygd et fotballstadion, ville ingen ha leet på et øyelokk.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Selvfølgelig er det kontroversielt når rikfolk prakker kunst og kunstsyn på offentlige museer. En svær diskusjon følger samarbeidsavtalen døtrene til reder John Fredriksen har inngått med Nasjonalmuseet i Oslo.

Mest relevant er innvendingen om hvorvidt museet bryter et internasjonalt, etisk regelverk. Nøkkelspørsmålene er: Får giverne for stor makt over museets fremtidige profil? Får Cecilie og Kathrine Fredriksen hjelp av museet til å bygge opp en samling som forblir i deres eie?

Les hele saken med abonnement