Mål- og resultatstyring på sitt beste er tillitsstyring satt i system. Hvorfor går det noen ganger galt? | Kristin Clemet

Vi ser også at jo mer politisert et felt blir, jo flere ønsker og pålegg kommer, skriver Kristin Clemet.

Mange ansatte i offentlig sektor bruker for mye tid på måling, rapportering og kontroll. Problemet er at toleransen for feil og for manglende kunnskap er svært liten.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

En privat bedrift har det på sett og vis enkelt:

Den må overleve i konkurransen med andre bedrifter. Produktene eller tjenestene må være så gode at tilstrekkelig mange er villige til å betale for dem. Det krever mye av de ansatte, som må jobbe så effektivt og smart som mulig, slik at bedriften går med overskudd.

Les hele saken med abonnement