Kommentar

Aftenpostens kommentator: Farvel, jury

 • Inge D. Hanssen
  rettskommentator

jurydelebilde-V_S1fnqbuD.jpg Ane Hem

Juryen forsvinner – hva slags meddomsrett får vi?

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Lagrettens endelikt har ligget i kortene i flere år. Partitaktiske hensyn har forlenget livet til ordningen som ble innført så langt tilbake som 1887.

Høyre har lenge vært for å fjerne juryordningen i straffesaker til fordel for meddomsrett, men regjeringskameratene i Fremskrittspartiet har vært i mot. Dermed var Høyre låst.

Nå har Anders Langes barnebarn snudd – og med Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti på lasset er det stort flertall i Stortinget for å begrave juryen en gang for alle.

Store deler av det juridiske establishment får det dermed som de vil. Dommerforeningen har lenge vært motstander av juryordningen; det samme har Riksadvokaten.

Blant advokatene har synspunktene vært delt. Kjente forsvarsadvokater som Harald Stabell og Frode Sulland står for eksempel på hver sin side. Sulland er sterk tilhenger av jury; Stabell har tvilt seg bort fra den.

Ingen begrunnelse.

Den sterkeste innvendingen mot juryordningen, er at de ti lege menn og kvinner i lagretten ikke begrunner sin avgjørelse av skyldspørsmålet. En tiltalt kan for eksempel bli frifunnet i en godt begrunnet dom i tingretten, men senere dømmes med et enkelt ja-svar fra juryen i lagmannsretten.

Enkelte har hevdet at det er i strid med bestemmelsene i menneskerettighetene om rettferdig rettergang at juryen ikke begrunner sin standpunkt. Det har Høyesterett avvist.

I en dom for få år siden slo Høyesterett fast at det er mekanismer ved juryordningen som sikrer at tiltalte får en rettferdig rettergang i henhold til kravene i Menneskerettighetserklæringen og FNs erklæring om sosiale og politiske rettigheter. Juryen kunne fortsette sitt arbeid som før.

Styrket rettssikkerhet.

Nå er det etter alle solemerker slutt. Det kan være like greit. Selv har jeg gått fra å være svoren tilhenger av juryen til å ha tvilt meg frem til samme standpunkt som stortingsflertallet. Jeg mener at en overgang til meddomsrett med sterkt innslag av lekfolk vil styrke rettssikkerheten.

Et sterkt innslag av meddommere må være en forutsetning for nedleggelse av juryordningen. Dette understrekes også av politikere som vil endre loven, men her kan det likevel ligge an til nye diskusjoner.

Når lagmannsretten i dag settes som meddomsrett, er det normalt med tre fagdommere og fire meddommere. Fire meddommere er etter min mening for lite når den samlede rett skal avgjøre både skyld og eventuell straffutmåling.

Politikerne er nødt til å vurdere om retten skal settes med seks, åtte eller ti meddommere i tillegg til tre fagdommere. Jo større innslag av lekfolk, jo større er sjansen for at endringen blir spiselig også for juryforkjemperne.

For én ting kan de fleste enes om:

Bevisvurdering er for alvorlig til at den kan overlates til jurister alene.

 1. Les også

  Stabell mener flere vil bli dømt for voldtekt når juryen forsvinner

 2. Les også

  Stortinget fjerner juryen fra rettssalen

Les mer om

 1. Kultur

Relevante artikler

 1. NORGE

  Juryordningen avvikles - slik blir den nye rettshverdagen

 2. KOMMENTAR

  Vil jury være en fordel for Jensen?

 3. NORGE

  Derfor kunne voldtektssaken i Hemsedal ende med frifinnelse

 4. LEDER

  Lett avskjed med juryordningen

 5. NORGE

  Juryene skal fjernes fra norske rettssaler etter nyttår

 6. KOMMENTAR

  Etter min oppfatning burde fagdommerne ha respektert og godtatt juryens kjennelse etter at den samvittighetsfullt har vurdert bevisene i seks døgn.