Kommentar

Uklare regler om bruk av militærmakt i fredstid | Kai Spurkland

 • Kai Spurkland, politiadvokat og ph.d-stipendiat

Bruk av militære ressurser til å løse sivile politioppgaver i fredstid reiser vanskelige prinsipielle spørsmål: Kan Forsvaret bruke militære våpen og metoder? Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

Den nye instruksen om Forsvarets bistand til politiet svikter.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Regjeringen vedtok nylig ny instruks om Forsvarets bistand til politiet. Den nye instruksen forenkler beslutningsprosedyrene vesentlig. Det er viktig for å sikre effektiv bistand. Men skal raske beslutninger også være gode beslutninger, må noen viktige avklaringer være gjort på forhånd. Her svikter den nye bistandsinstruksen.

Det å bruke militære ressurser til å løse sivile politioppgaver i fredstid reiser vanskelige prinsipielle spørsmål: Kan Forsvaret bruke militære våpen og metoder? I hvilken grad kan man fire på kravene som vanligvis gjelder for politiet – slik som kravene til utdanning og trening?

 • Politiforum: Ny bistandsinstruks slår fast politiets ansvar ved terror til sjøs

Dette er ikke tilfredsstillende regulert i bistandsinstruksen. Instruksen slår riktignok fast at Forsvaret skal utøve makt innenfor de samme rammene som politiet, men det er lite realitet i dette så lenge det er gjort unntak for reglene om våpenbruk og utdanning.

Hva slags opplæring kreves?

Når det gjelder våpenbruk bestemmer bistandsinstruksen at politiets våpeninstruks «gjelder så langt den passer».

Erfaringer viser at hva «som passer» kommer helt an på hvem du spør.

Når det gjelder opplæring bestemmer instruksen at «Politiet og Forsvaret skal (…) sikre at personell med relevante funksjoner får opplæring i prinsipper og regelverk for bistand». En bachelor i politiutdanning er med andre ord erstattet med det høyst uklare «får opplæring». Hvor mye og hva slags opplæring kreves? Holder det med rekruttskolen?

«Infanterisikker» instruks

Arbeidsgruppen som laget forslag til ny instruks, formulerte et ideal om en «infanterisikker» instruks – «som betyr at den må kunne fungere operativt i vanskelige og tidskritiske situasjoner og gi klare anvisninger til personell som ikke har juridisk trening eller tid til å grunne over spissfindigheter».

Dette er en feilslutning. Det er ikke «infanterister» som skal lese bistandsinstruksen, det skal ledere i politiet og Forsvaret gjøre.

Ledere som har tid og kunnskap nok til å lese en grundig instruks som løser de vanskelige spørsmålene. Når krisen treffer slipper de samme lederne å gå inn i krevende prinsipielle spørsmål, og kan heller gi «infanteristene» det de trenger – korte og tydelige oppdrag og ordre.

Samarbeidsproblemer

Hvorfor kan man ikke ha tillit til at politiet og Forsvaret finner de beste løsningene i hvert enkelt tilfelle? Det er to grunner til dette.

For det første er flere av spørsmålene for viktige til at politiet og Forsvaret kan avgjøre dem alene. For det andre gir høyt blodtrykk, utålmodige politikere, pågående presse og et engstelig publikum dårlige rammebetingelser for kloke beslutninger. Da oppstår det lett gnisninger, og politikerne kan skylde på samarbeidsproblemer mellom politiet og Forsvaret.

Alle foreldre som har satt barn i gang med å spille Ludo uten å avklare om sekser gir omkast og om det er lov til flytte med «tårn», vet at det raskt oppstår «samarbeidsproblemer». Det skyldes ikke uvilje hos barna, det skyldes uklare regler.

Politiet, Forsvaret og publikum fortjener klare regler om et så viktig spørsmål som bruk av militærmakt i fredstid. Det har vi ikke fått i denne omgang.

Les mer:

Les mer om

 1. Politiet
 2. Forsvaret

Relevante artikler

 1. KRONIKK
  Publisert:

  Når kan Forsvaret bistå politiet?

 2. DEBATT
  Publisert:

  Dagens kortinnlegg | onsdag 19.juli

 3. NORGE
  Publisert:

  Norsk politi kan bli underlegne i terrorsituasjoner

 4. DEBATT
  Publisert:

  Det Hans Majestet Kongens Garde har lært etter 22. juli

 5. NORGE
  Publisert:

  Stor kontraterrorøvelse i Oslo og Agder

 6. KRONIKK
  Publisert:

  Sersjant advarer: Forsvaret kommer til å miste svært mye dyktig personell på grunn av dette