Kommentar

Kontroll skaper arbeidsro

Stortingets kontrollører av de hemmelige tjenestene avslører ikke rystende overtramp i sin 25. årsrapport. Dramaet ligger skjult i en sak som knapt er nevnt.

Det er unikt når Forsvarsdepartementet nå overprøver EOS-utvalget i spørsmålet om deler av Frode Berg-rapporten kan være åpen, skriver Harald Stanghelle. På bildet: Frode Berg og hans forsvarer Ilja Novikov ved byretten i Moskva i april 2019.
  • Harald Stanghelle
    Harald Stanghelle
    Kommentator

Det mest interessante i 2020-rapporten fra EOS-utvalget er granskningen av saker Etterretningstjenesten selv mener omfatter «særlig sensitiv informasjon».

Slikt kan eksempelvis bety operasjoner i utlandet som EOS-utvalget ikke har løpende adgang til å gå inn i. Da kontrolleres disse i ettertid. Ved gjennomgangen av 19 saker har ikke utvalget funnet tegn på at Etterretningstjenesten har gått ut over sine fullmakter. Det er heller ikke funnet noe som tyder på at enkeltmenneskers rettigheter er blitt krenket.

Les hele saken med abonnement