Den nye hjemmekontorforskriften har et digert hull

  • Joacim Lund

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen forsøker å regulere fremtidens arbeidsliv – men har glemt at fremtiden er mobil.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Selv den galeste vitenskapsmann ville for et par år siden nølt med å gjennomføre et langvarig eksperiment som innebar at store deler av landets arbeidsføre ble sendt hjem for å jobbe ved kjøkkenbordet.

Men resultatene av eksperimentet ser lovende ut. Så lovende at politikere, arbeidslivsforskere, arbeidsgivere og arbeidstagere ser ut til å kunne enes om to ting:

Les hele saken med abonnement