Byrådet kuttet svingen

Toget går nå for en ny T-banestrekning.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

De graver ute på Fornebu. Det sprenges under Lysaker. Straks skal de i gang med å grave byggegroper på Skøyen. Veier er stengt og lagt om. Støy og vibrasjoner rammer hele den 7,7 kilometer lange strekningen.

Foreløpig er dette bare Norges dyreste hull.

Les hele saken med abonnement