Kommentar

Spiller ballen over til NRK

  • Sarah Sørheim
    Sarah Sørheim
    Kulturredaktør
ta6b880c-RoJwDPxTUt.jpg

Kulturminister Torild Widvey skyver det vanskeligste spørsmålet foran seg.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Da kulturministeren fredag la frem den lenge varslede stortingsmeldingen om NRK, hadde lufta allerede gått halvveis ut av ballongen. Ryktene om at den ikke kom til å inneholde så mye krutt som det lenge lå an til, hadde allerede løpt den i forveien. Og ganske riktig, på hovedspørsmålet om hvordan NRK skal finansieres svarte Widvey med det sikreste tegnet på manglende politisk handlekraft: Hun skal nedsette et utvalg som skal vurdere det. I mellomtiden er lisensordningen fredet ut perioden.

Intern uenighet om lisensen

Det står i sterk kontrast til regjeringsplattformen, der Høyre og Frp skriver at de skal "legge frem en stortingsmelding om NRK-lisens og alternative betalingsordninger". Det har i praksis vist seg å bli nærmest umulig. Ikke bare er de to regjeringspartiene innbyrdes uenige om hvorvidt lisensen bør opprettholdes eller ikke, noe som skal ha truet med å velte hele meldingen.

Widvey har heller ikke klart å komme opp med noen reelle alternativer til andre finansieringsformer. Her har også utredningene hun bestilte i forkant av stortingsmeldingen vært for dårlige.

Samtidig sørger digitaliseringen for at en lisensordning basert på innkjøp av fysiske TV-apparater er i ferd med å gå ut på dato. Dermed bør ekspertgruppen Widvey nå skal ned sette jobbe raskt, om hun skal rekke å legge frem et alternativ som kan oppnå politisk flertall i løpet av denne Stortingsperioden. Det bør være et mål.

Pragmatisk og ganske elegant

På tross av at Widvey med dette skyver det viktigste og vanskeligste spørsmålet foran seg, inneholder meldingen også en god porsjon pragmatisk og fornuftig mediepolitikk.

Det viktigste er at hun pålegger NRK et selvstendig ansvar for å bidra til mediemangfoldet.

I det legger Widvey blant annet at NRK selv må sørge for å lede sine nettbrukere til andre medier, for eksempel gjennom bruk av lenker, at NRK-arkivet skal åpnes og kunne brukes av alle, og at NRK skal produsere smalt innhold få eller ingen andre tilbyr.

Dette er et sterkt signal fra eieren, som vil bidra til en bedre balanse mellom statsfinansierte NRK og de kommersielle mediene.

Samtidig overlater Widvey det til NRK-ledelsen å sette disse kravene ut i livet. Dermed opprettholdes også den nødvendige redaksjonelle friheten som Thor Gjermund Eriksen og hans stab med rette er opptatt av å få beholde. Det er en ganske så elegant manøver, som vitner om vilje til å finne frem til pragmatiske løsninger.

Utfordringen blir å følge dette opp i praksis. Den ballen ligger nå hos NRK.

Les også:

Les også

  1. NRK må kjøpe inn flere programmer fra andre

Les mer om

  1. Kultur