Er politikerne blitt mindre moralske?

Det er nok mer sannsynlig at de kravene vi stiller til politikerne om plettfri adferd, har økt.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

I 2018 ble det lagt frem en undersøkelse som viste at antallet politiske skandaler i Norden var tredoblet på 2000-tallet sammenlignet med 1980- og 90-tallet.

På 90-tallet var det 32 politiske skandaler i Norge, Sverige, Danmark og Finland, mens tallet økte til 90 i det neste tiåret. Fra 2010 til 2016, da undersøkelsen ble avsluttet, var tallet 101.

Les hele saken med abonnement