Oljefondet går en utrygg fremtid i møte

Finansminister Siv Jensen (Frp) foreslår i Revidert nasjonalbudsjett en større økning i bruken av oljepenger enn noen gang siden 2009, etter finanskrisen.

For første gang krymper i år Oljefondet i størrelse. En fantastisk periode er over. Det ser ikke ut til å skremme Regjeringen.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Regjeringen setter i Revidert nasjonalbudsjett en solid personlig rekord i bruken av oljepenger. Det skjer akkurat da Oljefondet begynner å flate ut.

Den nye utfordringen er at en lengre periode med fantastisk rask vekst i Oljefondet nå er over.

Den nye utfordringen er at en lengre periode med fantastisk rask vekst i Oljefondet nå er over. Det er slutt på tilførsler av friske oljepenger til fondet, samtidig som avkastningen av investeringene synker.

Fra begynnelsen av 2013 til 1.januar 2016 steg økte Oljefondet fra 3800 milliarder til 7500 milliarder kroner, altså med gjennomsnittlig vel 1200 milliarder kroner i året. Altså omtrent like mye som et statsbudsjett — hvert år.

Men nå står vi ved et dramatisk vendepunkt. I år synker for første gang Oljefondet i størrelse. I følge Finansdepartementet anslag vil Oljefondet ved neste årskifte være på snaue 7200 milliarder kroner.

Det stanser ikke der.

I Revidert nasjonalbudsjett legger Finansdepartementet selv til grunn at avkastningen av fondet blir lavere enn før, tre prosent i året.

Dermed vil ikke avkastningen av Oljefondet lenger gi mange nye, friske milliarder til statsbudsjettet hvert år. Skal man fortsette å øke oljepengebruken i samme tempo som de siste årene, må man da antagelig snart gå løs på selve Oljefondet – og la det reduseres i størrelse.

Kanskje er det bare et par år igjen før vi er der – hvis da Regjeringen ikke legger om kursen.

Da blir det logisk at Revidert nasjonalbudsjett er fullt av advarsler mot fortsatt rask økning i bruken av oljepenger.

Men finansminister Siv Jensen virket selv ubekymret i går. Hun ville ikke angi noen øvre grense for bruken av oljepenger. Og hun tok ingen forbehold da hun lovte nye skattelettelser.

Pengeflommen som vokser i styrke

Regjeringen plusser i Revidert nasjonalbudsjett på statsbudsjettet med 10 milliarder kroner. Dermed blir økningen i bruken av oljepenger og penger fra Oljefondet på nesten 40 milliarder kroner fra 2015 til 2016.

Det overgås bare av økningen i pengebruken under finanskrisen, i 2009.

Det kan, i hvert fall et stykke på vei, begrunnes med at veksten i Fastlands-Norge i år blir bare 1 prosent, omtrent halvparten av hva Finansdepartementet trodde for et halvt år siden.

Derfor blir også arbeidsledigheten i år litt høyere enn Regjeringen mente for et halvt år siden.

Neste år kan den økonomiske veksten øke til 1,7 prosent neste år. Nedgangen i arbeidsledigheten ventes likevel å bli så liten at den nesten kreves forstørrelsesglass for å se den. Ledigheten slik NAV registrerer den anslås til 3,3 prosent.

Landet som spriker

Regjeringens tiltakspakke som særlig er rettet mot oljefylkene, står for en liten del av de økte utgiftene på statsbudsjettet i 2016. I tillegg til tiltakspakken på fire milliarder kroner som allerede lå inne i statsbudsjettet, kommer det nå 900 millioner kroner mer til Vestlandet og agderfylkene.

Les mer om hvordan Sør- og Vestlandet skal hjelpes:

Det er ikke småpenger. Men det overskygges av hvor mye penger som på forskjellig andre vis sprøytes ut i resten av økonomien.

Kontrasten mellom Sør— og Vestlandet, som sliter, og resten av landet, hvor det går bra, skaper et dilemma i den økonmiske politikken. I mange fylker er ledigheten stabil eller går ned.

Det svært ekspansive budsjettet bidrar til flere arbeidsplasser over hele landet, men særlig i offentlig sektor. Som i fjor og i år vil ventelig stat og kommune stå for det meste av økningen i sysselsettingen her i landet.

Man må spørre om statsbudsjettet treffer riktig hvis målet er å fremme omstillinger.

Man må derfor spørre om statsbudsjettet treffer riktig hvis målet er å fremme omstillinger.

Her kan du lese om Siv Jensens eget syn:

Lettere opp enn ned

Denne budsjettrevisjonen vil forsterke debatten om Regjeringens langsiktige linje.

Les min kommentar:

Les også

Hvor lenge kan staten være støtpute når oljeinntektene svikter?

Det er liten grunn til å kritisere Regjeringen for å øke oljepengebruken raskere enn tidligere i en kort periode når arbeidsledigheten øker. Dilemmaet er at det som skulle være midlertidig økt pengebruk ofte blir varig. Det så vi etter finanskrisen. Oljepengebruken kom aldri ned igjen.

Regjeringen Solberg økte dessuten oljepengebruken raskere enn tidligere regjeringer også før oljeprisen stupte utover høsten 2014.

Onsdag ga finansminister Siv Jensen ingen signaler om at denne linjen skal endres.

Det høres ut som Oljefondet kan gå en utrygg fremtid i møte.

Det høres ut som at Oljefondet kan gå en utrygg fremtid i møte.

  • Interessert i politikk? Hør vår politiske podkast, Aftenpodden. Lytt og abonner via Itunes på telefonen din her, via desktop her, eller lytt herfra med ett klikk: