Når bør staten bruke opp pengene sine? | Ola Storeng

Regjeringen Solberg vil få det vondt. Den må drive dobbelt bokføring for å holde på velgerne.

Norge, som andre europeiske land, står overfor en historisk utfordring. Eldrebølgen vil, i raskt tempo, gjøre velferdsstaten mye dyrere de neste 10–15 årene.

Noen, senest professor i økonomisk historie, Einar Lie, tror det må skatteøkninger og økte egenandeler til.

Les hele saken med abonnement