Kommentar

Forsvarer John Christian Elden hamrer løs på Gjermund Cappelen | Inge D. Hanssen

 • Inge D. Hanssen (rettskommentator)

Elden forsøker å strippe aktoratets hovedvitne for enhver troverdighet, skriver Inge D. Hanssen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Aktoratet og forsvarerne befinner seg bevismessig på hver sin klode.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Det var Gjermund Cappelens forklaringer fra varetektscellen på Ila og i Drammen fengsel som var årsak til at Spesialenheten for politisaker satte i gang etterforskning mot politimannen Eirik Jensen i januar 2014.

Med bred penn forklarte Cappelen at Jensen hadde beskyttet den ulovlige virksomheten hans gjennom en periode på 20 år – og at Jensen skulle ha mottatt omkring 15 millioner kroner for sin velvillighet.

Det er fremdeles Cappelens forklaringer som ligger i bunn for tiltalen mot Jensen, selv om Spesialenheten mener at det er fremkommet andre beviser og indisier som bekrefter Cappelens påstander mot ekspolitimannen.

Elden går til angrep

Gjermund Cappelen er fremdeles hovedbeviset mot Eirik Jensen.

Derfor er det naturlig at forsvarer John Christian Elden i sin prosedyre hamrer løs på Cappelens troverdighet. Og forsvareren er ikke nådig mot hasjbaronen:

– Det Cappelen forteller, er reneste «Fantasy Island», sier Elden.

Forsvareren mener at Cappelen finner på historier, har fortalt en rekke løgner til politiet og har funnet på en rekke ting med høyt detaljnivå.

Med dette forsøker Elden å strippe aktoratets hovedvitne for enhver troverdighet.

Les også

Aktoratet fillerister Eirik Jensens forklaring. Mener den er helt uten troverdighet. | Inge D. Hanssen

Avviser grensekontroll

I de første samtalene med politiet hevdet Cappelen blant annet at Jensen hadde full kontroll på alt som skjedde på grensen og ga beskjed til ham dersom det ikke var klar bane for innførsel av hasj.

Aktoratet mener at dette er riktig og at de kan føre bevis for at Jensen holdt sin hånd over Cappelen.

Dette er en påstand Elden avfeier, og han hevder at bevisførselen viser at det ikke var mulig for Jensen å ha en slik kontroll. Han hadde ingen oversikt over hvordan tollvesenet opererte eller hvilke oppdrag tjenestemenn i andre politidistrikter var ute på.

Sentrale tekstmeldinger

Aktor Guro Glærum Kleppe avsluttet aktoratets prosedyre med å henstille til juryen om å svare ja på skyldspørsmålet for Jensen.

Forut for dette hadde aktor Jan Egil Presthus gjennomgått samtlige 20 innførsler av hasj som er nevnt i spørsmålsskriftet og som juryen må forholde seg til. Det helt sentrale i denne gjennomgangen er aktoratets egne tidslinjer som viser kommunikasjonen mellom Jensen og Cappelen i forbindelse med hver enkelt innførsel.

Aktor mener at tekstmeldingene og e-poster klart viser at Jensen medvirket til hasjimporten.

– Kommunikasjonen viser hvilken vaktrolle Jensen hadde, hevdet Presthus.

F.v. advokat John Christian Elden, aktor Lars Erik Alfheim, spesialenhetens Guro Glærum Kleppe og Jan Egil Presthus. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Egne tidslinjer

Forsvarerne har utarbeidet sine egne tidslinjer hvor de har tatt med meldinger som Spesialenheten har utelatt i sine tidslinjer. De viser etter forsvarernes oppfatning at Jensen ikke kan ha medvirket slik aktoratet hevder.

Advokat Elden hevder også at en medviter ikke er det samme som en medvirker.

I det ligger det at selv om Jensen skulle ha visst at Cappelen drev stort med import av hasj, så betyr det ikke at Jensen derfor kan dømmes for medvirkning – hverken fysisk eller psykisk.

– Tekstmeldingene må eventuelt gå direkte på den enkelte innførsel for at det kan anses for å være forsettlig medvirkning fra Jensens side, mener Elden.

To kloder

Med andre ord; partene befinner seg bevismessig på hver sin klode.

Så spørs det hvilken klode lagrettens medlemmer befinner seg på.

Les mer om

 1. Eirik Jensen-saken
 2. Gjermund Cappelen
 3. Eirik Jensen
 4. Krim

Eirik Jensen-saken

 1. NORGE

  Fortsatt varetekt for Eirik Jensen – anker til Høyesterett

 2. NORGE

  Borgarting lagmannsrett: Eirik Jensen blir ikke løslatt

 3. NORGE

  Ingen fengslingsavgjørelse for Eirik Jensen i dag

 4. KOMMENTAR

  Den største politiskandalen i fredstid er et faktum

 5. POLITIKK

  Lederen av justiskomiteen: – Dommen mot Eirik Jensen er dypt alvorlig

 6. NORGE

  Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel