Trump kan presse frem EU-hær | Frank Rossavik

En EU-hær er ikke like om hjørnet, men Brexit og Donald Trump kan bane vei for den.

Forsvar. Om EU endelig får et ordentlig forsvarssamarbeid kommer mye an på USA.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

EU-hæren er en gammel drøm for europeiske føderalister og et like gammelt fugleskremsel for euroskeptikerne. Fugleskremsel er et passende ord her, papirtiger kunne også ha gjort nytten.

I 1952 havarerte planen om et europeisk forsvarssamarbeid (EDC) som skulle pakke inn Vest-Tysklands militære gjenoppbygging etter annen verdenskrig i en europeisk struktur, som et alternativ til vesttysk medlemskap i NATO. Prosessen strandet da Frankrike til slutt hoppet av.

Les hele saken med abonnement