De virkelig konservative har gitt opp

Tre kandidater kjemper om å få etterfølge Atle Sommerfeldt som biskop i Borg. Sier de noe om Den norske kirkes situasjon?

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Tidlig i 2020 hadde medlemmene av Oslo bispedømmeråd et forslag på sitt bord: De lokale menighetene skulle oppfordres til å bidra i (den digitale) feiringen av LHBT-festivalen Pride.

Et lignende forslag var i 2016 blitt skarpt avvist av daværende biskop Ole Chr. Kvarme. Men de konservative var i ferd med å miste grepet. Året etter vedtok Kirkemøtet en liturgi for likekjønnet ekteskap.

Les hele saken med abonnement