«Hei, jeg er en mann, og jeg er blitt sovevoldtatt» | Ingeborg Senneset

Flaut, fnis, fjas og frykt går igjen i menns beskrivelser om reaksjoner på, eller grunner til ikke, å åpne opp om seksuelle overgrep.

Flere enn 20.000 menn i Norge er blitt voldtatt.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger. Les mer her.

Mann (40) sendte for en tid tilbake en mail hvor han fortalte åpent om en voldtekt. Hans beskrivelse av hvordan det hadde skjedd var, om man kan si det, typisk:

Det var fest. God stemning, god drikke. To fulle festdeltagere havnet i en seng. Den ene ville ikke ligge med den andre. Sovnet. Våknet. Voldtatt.

Men i denne voldtektshistorien var den ingen voldtektsmann. Det var hun som satt over skrevs på ham.

I mailen stod det: «Hei, jeg er en mann, og jeg er blitt sovevoldtatt.»

Overgrep mot menn er underrapportert

Til masteroppgaven i sosialantropologi, «Fra de stummes leir», intervjuet antropolog Rannveig Svendby 13 menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Ingen av mennene hadde anmeldt overgrepene til politiet. Noen hadde holdt erfaringene hemmelig i flere tiår.

— De var redde for ikke å bli tatt på alvor, sa Svendby til Aftenposten den gang. Hun pekte på at det er en vanlig oppfatning at seksuelle overgrep er noe som bare kvinner utsettes for.

Inntrykket styrkes av mediene, fordi journalister skriver som om det er en selvfølge at alle ofre er kvinner og alle overgripere er menn, mener Svendby.

Kritikken mot skjevheten i informasjonsstrømmen ble gjentatt senest i januar i år, hos NRK, da i forbindelse med en sak om overgrep mot guttebarn (hvor fordelingen er omkring 50/50).

Den nasjonale undersøkelsen fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress, som medier flest slo opp med sjokktyper om at en av ti kvinner i Norge er blitt voldtatt, viste også at vi har en stor gruppe mannlige ofre: 1,1 prosent.

Det vil tilsi at flere enn 20.000 menn mellom 18 og 75 år i Norge blitt voldtatt.

Ifølge ressurssenter for vold og voldtekt, Dixi, har hele 5 prosent av gutter og menn vært utsatt for seksualisert vold.

Tall fra en amerikansk studie viser at 38 prosent av ofre for voldtekt og seksuell vold er menn. 46 prosent av overgripere mot menn er kvinner.

Ekte menn blir også voldtatt

«Menn blir ikke voldtatt. Gjerningsmannen i voldtektssaker er alltid menn. De to utsagnene er hva som beskriver det danske samfunnets syn på menn og voldtekt», mener den danske politikeren og spaltisten Rasmus Brygger.

Brygger trekker frem eksempler på danske informasjonssider, som alle – med ett unntak – konsekvent omtaler overgriper som mann og offeret som kvinne.

«For menn kan jo ikke være ofre. Menn vil jo alltid gjerne ha sex. Menn er de sterke», skriver Brygger, og ønsker at samfunnet «kunne komme frem til en helt enkel sannhet: Ekte menn blir også voldtatt».

I motsetning til de mangelfulle nettsidene nevnt av danske Brygger, er det lett å finne informasjon på norske sider. Dixi har alene en liste på ti adresser, hvorav fire er spesielt for menn. Men holder det?

Menn latterliggjøres

Flaut, fnis, fjas og frykt går igjen i menns beskrivelser om reaksjoner på, eller grunner til ikke, å åpne opp om seksuelle overgrep.

I debattinnlegget «Jeg er mann og ble voldtatt» fortalte en da 19 år gammel mann om hvordan han ble misbrukt av to unge kvinner og at han senere ble ledd av da han fortalte venner om det.

Hans voldtektshistorie ble humor, mens kvinners kunne være tragedie, mente han.

— Jeg prøvde å «stå frem» med opplevelsen, men folk lo, skrev mannen, som senere ikke hadde maktet tanken på å ha sex med noen.

Sammfunnsgeograf Anne Bitsch har pekt på latterliggjøring og vaklende rettssikkerhet for voldtatte gutter og menn.

På tide å bli kjent med voldtektskvinnen

Det er på tide å bli kjent med voldtektskvinnen. En samleartikkel fra Universitetet i Bergen over ulike studier gjort på kvinner som overgripere gir noen pekere, men må leses i lys av at den primært omhandler overgrep mot barn.

Artikkelforfatterne konkluderer med at overgrep begått av kvinner vies mindre oppmerksomhet enn overgrep begått av menn, og at det er behov for mer kunnskap og flere norske undersøkelser.

Bloggeren voldtattmann.org sier det godt:

«Med fokuset «menn er svin, som ser porno og voldtar kvinnene», stigmatiseres og ekskluderes mennene fra det viktige arbeidet med å bekjempe overgrep og voldtekt som et samfunnsproblem. Det fremmedgjør også de gutter og menn som sitter på grufulle historier og gjør at de aldri vil fortelle dem.»

Vi øver urett om vi ikke erkjenner at voldtektskvinnen finnes, og viser at vi respekterer og vil imøtekomme den mannlige voldtattes behov.

Håper han vil fortelle.

Mann (40) har gitt Aftenposten tillatelse til å bruke hans historie.

Twitter:@Ingeborgborg

Mer å lese:

Hilde Harbo kommenterer:

Les også

«Voldtekt brukes som våpen i krig for å ydmyke og demoralisere»

5 myter i voldtektsdebatten:

Les også

Det er ikke grunnlag for å si at ukjent voldtektsutøver er verst

Hver måned tar seks menn mellom 20 og 30 år livet sitt: