Kommentar

Lukkede dører går ut over Eirik Jensen. Og retten.

Tilliten til tingrettens dom kan bli svekket, mener Aftenpostens rettskommentator Inge D. Hanssen.

Flere ganger i saken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen har dørene blitt lukket for presse og publikum. Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

 • Inge D. Hanssen (rettskommentator)

Hovedforhandlingen i straffesaker går for åpne dører. Det er en rettssikkerhetsgaranti. Bare unntaksvis kan dørene stenges for presse og publikum.

En kjennelse for lukkede dører må selvsagt være hjemlet i loven, men det ligger i sakens natur at dette ofte blir en skjønnsmessig avgjørelse.

Saken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen er et godt eksempel på hvilke dilemmaer retten kan slite med.

Onsdag formiddag ble dørene lukket for tredje gang – selv om retten lot døren stå på gløtt for pressens innsyn. Bilder fra forhandlingene bak stengte dører ble overført til et tilstøtende presserom, men lyden ble bare unntaksvis overført. Innholdet hadde liten informasjonsverdi.

Dørene lukkes for tilhørere og presse i Eirik Jensen-saken. Lise Åserud / NTB scanpix

Kriminelle glemmer aldri, og tystere lever farlig.

Tilstreber åpenhet

Det er ingen grunn til å mistro dommer Kim Heger når han sier at retten vil tilstrebe så mye åpenhet som mulig.

Når retten likevel har avsagt kjennelser for lukkede dører, er det fordi retten mener at det foreligger en kvalifisert og konkret fare for at Jensens forklaring inneholder opplysninger som kan føre til represalier overfor navngitte personer.

I klartekst: Retten er redd for at Cappelen og andre av Jensens kilder i det kriminelle miljøet kan bli utsatt for trusler og hevn fra andre kriminelle dersom navnene blir kjent. Kriminelle glemmer aldri, og tystere lever farlig.

 • Eirik Jensen-saken på tre minutter: Historien om Eirik Jensen, fra polititopp til korrupsjons- og narkotikatiltalt.

Et skjevt bilde

Faren ved lukkede dører på dette tidspunkt i hovedforhandlingen, er at offentligheten ikke får innsyn i sentrale deler av Eirik Jensens forsvar. Pressen formidler et skjevt bilde av det han sier fordi vi ikke har mulighet til å høre alt han fremfører i vitneboksen.

Denne saken er langt på vei en kamp om troverdighet mellom Cappelen og Jensen. De har to ulike forklaringer – og begge mener å ha hevd på sannheten.

Cappelen nekter for å ha vært tyster; han har ikke gitt informasjon til politimannen Jensen. I retten får vi vite lite eller ingenting om hvilke opplysninger Jensen hevder å ha fått av Cappelen. Vi får vite lite om Jensens virkelighet. Og offentligheten får en informasjonsmessig slagside.

Kan svekke dommen

Men retten skaper også trøbbel for seg selv når dørene lukkes.

Dommer Heger har selv gitt uttrykk for at han ikke vil komme i den situasjon at tingrettens dom svekkes ved at retten må basere sin avgjørelse på opplysninger som kun er fremkommet i lukket rett. Enten det nå skulle ende med frifinnelse eller domfellelse.

Jeg har forståelse for dommerens betraktninger. Det har med tillit til domstolen å gjøre.

Jo mer hemmelighold, jo større er faren for at offentligheten ikke vil ha tillit til den dommen som kommer på sensommeren en gang.


Rettskommentator Inge D. Hanssen følger Jensen/Cappelen-saken for Aftenposten. Her er hans kommentarer:

Rettens dag 10: Maste Eirik Jensen om penger – eller informasjon?

Rettens dag 9: Ingen gemyttlig stemning i rettssal 250, akkurat

Rettens dag 8: Hvorfor skulle Eirik Jensen sette kriminelle penger inn i banken?

Rettens dag 7: Ingen god dag i retten for Eirik Jensen

Rettens dag 6: Kunne Oslo-politiet ha avverget et drap?

Rettens dag 5 gikk for lukkede dører, derfor ingen kommentar.

Rettens dag 4 - Jensen tøyer regelverket både som politimann og som privatperson

Rettens dag 3 - Cappelen var «gull» for Jensen

Rettens dag 2 - Jensen er offensiv i vitneboksen.

Rettens dag 1 - Cappelen har papir på tvilsom troverdighet

I forkant av rettssaken: Eirik Jensen: Skurk eller bare purk?

Les mer om

 1. Eirik Jensen-saken

Eirik Jensen-saken

 1. NORGE

  Borgarting lagmannsrett: Eirik Jensen blir ikke løslatt

 2. NORGE

  Ingen fengslingsavgjørelse for Eirik Jensen i dag

 3. KOMMENTAR

  Den største politiskandalen i fredstid er et faktum

 4. POLITIKK

  Lederen av justiskomiteen: – Dommen mot Eirik Jensen er dypt alvorlig

 5. NORGE

  Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel

 6. NORGE

  Eirik Jensen ble dømt. Her er bakgrunnen for saken.