Opptrappingsplanen mot vold og overgrep mangler politisk handlekraft | Vilde Bratland Hansen

Illustrasjonsbilde.

Hvilke barn som vil få hjelpen de trenger, bestemmes i stor grad av hvilken kommune de er bosatt i.

Mandag hadde over én million norske barn sin første dag, i enten barnehagen, på grunnskole eller videregående. Statistisk sett vil 1 av 7 - eller 140.000 - av dem bli utsatt for overgrep før fylte 18 år.

Faren min var et av disse barna. For snart seks år siden fortalte pappa om overgrepene som ble begått mot ham som barn. Det tok nesten tyve år av mitt liv før jeg fikk vite at han assosierte julen med mørke rom, maktesløshet og stønningen fra sin egen overgriper. Siden den gang har jeg fått innblikk i hvordan et overgrep kan prege et menneskes liv.

Les hele saken med abonnement